Federalni zavod za zapošljavanje je, sa ciljem boljeg informisanja učenika i roditelja, ali i donosilaca politika izradio izvještaj „Koju školu upisati?“ o stanju i ponudi srednjoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH.


U izvještaju se navodi da je na području FBiH ukupan broj upisanih učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini iznosio 18.591, dok je taj broj u školskoj 2021/2022. godini manji za 508 učenika, odnosno 2,7%. Posmatrano po kantonima, najveći pad evidentiran je u HNK (-13,3%) i u USK (-11,8%). U samo tri kantona evidentiran je rast broja upisanih učenika u prve razrede srednjih škola,i to u: KS (7,6%), K10 (3,4%) i ZDK (2,5%). Kada se broj upisanih učenika u prve razrede srednjih škola posmatra po kantonima, u školskoj 2021/2022. godini najviše učenika upisano je u KS (21,7%), a nakon njega slijede TK (20,9%) i ZDK (16,2%).


„Upis u srednju školu učenicima završnih razreda osnovnih škola može biti veoma stresan period. Pored njih, veliku odgovornost za njihove izbore imaju i roditelji. U tom trenutku veoma je bitno donijeti dobru odluku, koja bi trebalo da bude u skladu sa interesovanjima, ali i u skladu sa onim što se nudi na teritoriji na kojoj bi se školovao budući srednjoškolac. Pored toga, bitno je odabrati srednju školu i u odnosu na ono što bi u perspektivi učenik želio da radi ili studira nakon srednje škole“, navode iz Zavoda. Izvještaj ukazuje na ponudu srednjeg stručnog obrazovanja i mogućnosti školovanja po završetku osnovnog obrazovanja i može poslužiti kao koristan materijal prilikom donošenja odluke o upisu određenog smjera u srednjoj školi. Pored toga, ovaj izvještaj otvara mogućnosti za dalja istraživanja u sagledavanju procjena ponude radne snage na tržištu rada, te u kojoj mjeri se obrazuju kadrovi koji će sutra participirati na tržištu rada i da li upisna politika može odgovoriti sve većim iskazanim problemima od strane poslodavaca po pitanju pronalaska radnika, posebno sa srednjom stručnom spremom.