Kulturno-umjetničko društvo „Fadil Dogdibegović Dikan“ iz Kaknja nedavno je obliježilo 75 godina uspješnog rada i postojanja. Sve je, kažu, počelo u jesen 1947. godine, spontanim organizovanjem zabava i kulturnih programa, da bi, nekoliko godina poslije, zvanično izašli na bh. kulturnu scenu. U ovih 75 godina, gostovali su širom BiH, Jugoslavije, ali i u inostranstvu: Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Švajcarskoj, Turskoj,…
Zapaženi nastupi
„Najplodonosnije stranice u radu Dikana ispisuju se od 1972. do 1987. godine. Nije bilo manifestacije u gradu, ni republičke smotre amaterskog stvaralaštva a da Dikan nije učestvovao. U ovih 75 godina bilo je i teških godina. Takva je bila 1964. godina koja je bila teška za sva amaterska kulturno-umjetnička društva, pa i za Dikana. Uzrok tome su teški materijalni uslovi i prodor javnog medija – televizije. Najteže godine i za Dikana su bile godine agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dosta članova staje u redove za odbranu, a neki život dadoše“, kaže Dževad Begić, sekretar Društva. Ipak, zahvaljujući velikom entuzijazmu, išli su putem sve boljeg rada i razvoja. To potvrđuje i činjenica da su tokom proteklih nekoliko godina učestvovali na brojnim manifestacijama u Kaknju, kao i na smotrama amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva u BiH. Folklorna sekcija je imala zapažene nastupe u Mađarskoj i Turskoj tri puta, a njihove vitrine krase brojna priznanja i odličja.

Do kraja godine Mješoviti hor i Dječija folklorna sekcija će nastupiti 21. decembra na Akademiji povodom Dana rudara u Kaknju, a Mješoviti hor će 23. decembra nastupiti na Božičnom koncertu u Kaknju u organizaciji HKD “Napredak“.

„Sve ovo je postignuto zahvaljujući aktivnostima svih članova Društva, brojnim entuzijastima koji su dobar dio svog životnog vijeka posvetili Dikanu, umjetničkim rukovodiocima sekcija koji su sa dosta požrtvovanja i znanja kreirali sve naše prošle, sadašnje i buduće programe. Za sve ovo što smo postigli i danas postižemo, postigli smo uz svesrdnu pomoć i podršku naše Općine, privrednih kompanija i drugih subjekata naše općine. Nesumnjivo, naš je najveći uspjeh što smo uporedo sa razvojem, razvili i svijest kod većine članova da se na bazi svog afiniteta i interesa aktivno i na amaterskoj osnovi bave kulturno-umjetničkim radom u čijem su sadržaju teme koje afirmišu najplemenitije poruke iz prošlosti, naše tradicije i kulturne tradicije“, kaže Begić.
Hiljade članova
U društvu su aktivne sekcije: Mješoviti hor, Dječija folklorna sekcija, Folklorna sekcija mlađeg uzrasta i Folklorna sekcija starijeg uzrasta, Narodni orkestar i Tehnička sekcija, a kroz koje je, u proteklim godinama, prošlo na hiljade članova, uglavnom mladih, prezentirano je na hiljade sati kulturno-umjetničkog programa. „Znamo sjesti, zapjevati i zaigrati za svoju dušu. Takva druženja su nezaboravna“, ističe Begić.
Druga smotru horova “Kakanj 2022”
Povodom obilježavanja 75 godina postojanja Društva organizovali su, u sali Doma kulture Kakanj, Drugu smotru horova “Kakanj 2022”, te su uručene zahvalnice učesnicima smotre, te pravnim i fizičkim licima koji su na bilo koji način doprinijeli postojanju, razvoju i jačanju Društva.