Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i u 2021. godini nastavlja s projektom “Kupi markicu-ne plaćaj participaciju” i pruža mogućnost osiguranim licima da kupovinom markice zdravstvenog osiguranja budu oslobođeni učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Kupovina markice je na dobrovoljnoj osnovi tako da će osigurana lica koja ne kupe markicu i dalje plaćati participaciju u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Iznos markice je i 2021. godine 20 KM po osiguranom licu i vrijedi godinu dana, od dana uplate. Markica se može uplatiti do 31. marta 2020. godine u BH pošti i bankama. S uplatnicom i zdravstvenom knjižicom potrebno je doći na šaltere poslovnica ZDK.