ONI SU BUDUĆNOST BIH


Lejla Zilić-Čurić i Amna Hrustić, više asistentice i doktorantice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, trenutno borave na Europa institutu, na Saarland univerzitetu u Sarbrikenu (Savezna Republika Njemačka) u okviru dva odvojena projekta. Lejla Zilić-Čurić dobitnica je stipendije za istraživački boravak na Europa institutu za provođenje svojih istraživanja u okviru doktorskog studija, dok je Amna Hrustić otputovala u projeku mobilnosti nastavnog osoblja – „Staff Training Programme.“
S obzirom da se većina doktoranata u Bosni i Hercegovini suočava sa problemom limitiranog pristupa literaturi i bazama podataka, stipendije za istraživački boravak na nekoj inozemnoj istraživačkoj instituciji ili univerzitetu su od krucijalnog značaja za provođenje istraživanja u okviru doktorskog studija. Lejla Zilić-Čurić dobitnica je ovogodišnje stipendije Europa instituta u saradnji sa Mrežom pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS) a pod finansijskim pokroviteljstvom Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) za istraživački boravak na Europa institutu u Sarbrikenu. Riječ je o istraživačkom boravku za doktorante zemalja Zapadnog Balkana koji se u svojim doktorskim disertacija bave istraživanjem međunarodnog ili evropskog prava.
„S obzirom da se u svojoj doktorskoj disertaciji, između ostalog, bavim istraživanjem zaštite okoliša u okviru evropskog i međunarodnog prava, dobila sam priliku da svoje istraživanje provedem na Europa institutu Univerziteta u Sarlandu. Već na samom početku svog doktorskog istraživanja suočila sam se sa problemima pristupa svjetskim izvorima i inostranoj literaturi iz moje istraživačke oblasti, stoga sam vrlo zahvalna Europa institutu, SEELS mreži kao i Njemačkom servisu za akademske razmjene na ovoj izuzetnoj važnoj istraživačkoj prilici.
U okviru istraživačkog boravka imala sam priliku da učestvujem u doktorskom kolokviju organizovanom za doktorante iz zemalja Jugoistočne Evrope i Njemačke, a pod supervizorstvom prof. dr. Thomasa Giegerich,, od koga sam dobila iznimno vrijedne savjete za nastavak mog istraživanja. Pored istraživanja, stipendija nam pruža mogućnost studijske posjete Evropskom sudu za ljudska prava, kao i širenje mreže kontakata i razmjenjivanje ideja sa ljudima iz svoje struke.“, izjavila je Lejla Zilić-Čurić.
„Međunarodna iskustva generalno, a naročito ova koja se tiču razmjene i mobilnosti nastavnog osoblja predstavljaju najkorisnija iskustva u procesu obrazovanja i usavršavanja budućih akademskih profesora i profesorica. Ovakva iskustva predstavljaju sinergiju naučnog usavršavanja, aktualiziranja u smislu novih naučnih trendova, vještina, kako u kontekstu naučno-istraživačkog, tako i nastavnog rada, te konačno proširivanja pogleda u kontekstu socioloških i kulturoloških razlika, te povećanja socijalnog kapitala.“, istakla je Amna Hrustić, koja u okviru ovog projekta razmjene, paralelno vrši i naučno istraživanje u oblasti medicinskog prava u pravu Evropske unije, što je ujedno i oblast iz koje trenutno radi doktorsku disertaciju.


PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK