Centar za zbrinjavanje starih i iznemoglih (palijativnih bolesnika) Ruhama decenijama uspješno sprovodi svoju humanu misiju, a to je pomaganje, bespomoćnim, starim, bolesnim i iznemoglim licima. Centar pruža različite programe zbrinjavanja bolesnih lica u vidu medicinske njege u toku liječenja, zdravstvene njege nakon hospitalizacije, visokopersonalizirane palijativne njege, fizikalnih tretmana, te radne-okupacione terapije sa 24 satnim nadzorom. Luksuzne sobe sa savremenom opremom nude ugodan boravak klijentima.
Edukacija stručnog osoblja
„Pored visoko obrazovanog stručnog medicinskog tima i modernih tehnologija iz domena zdravstvene njege danas se realiziraju i programi edukacije za stručno osoblje, pacijente, porodice pacijenata. Inovativnost, transparentnost, izvrsnost u radu sa težnjom da se pruži kvalitetan život dostojan čovjeka, kao početna ideja uz dobre resurse omogućio je programe usavršavanja profesionalnog kadra doktora, medicinskih sestara-tehničara i njegovateljica s ciljem usavršavanja i praćenja modernih tehnologija posebno iz domena njege“, istakla je mr.sci. Hatidža Rudić, izvršna direktorica.
Centar omogućava i odvijanje edukacija, kako u našoj zemlji, tako i van granica, s ciljem sticanja novih znanja, vještina, kompetencija, razmjene iskustava između predavača i organizacija. „Zahvaljujući Centru, uposlenici imaju priliku sticati nova znanja, osnaživati se i osposobljavati, te uključivati u različite procese iz domena medicinsko-zdravstvene i palijativne njege. Kao takav, profesionalni kadar je danas prepoznat, a sticanjem vještina i usavršavanjem mnogi su pronašli posao u zemljama Europske unije“, ističe mr.sci. Alma Buro, načelnica Odjela medicinsko-zdravstvene i palijativne njege.
Danas je veoma važno imati stručan edukovan kadar s ciljem dobijanja najboljih rezultata što omogućava prepoznatljivost od strane pacijenata, održivost zdravih odnosa i povoljnu poslovnu klimu. „Napominjmo da je i nama kao Ustanovi trebao dugi vremnski period da postignemo cilj, a to je vrhunski kadar, standard i nivo rada“, naglašava prof.dr.sci. Nizama R. Aliefendić, direktorica.
Zadovoljni korisnici
Da Ruhama nudi kvalitetne usluge i njegu bolesnika potvrdili su nam i korisnici Centra. Isma Karahasanović više od godinu dana korisnik je Ruhame, te je, kako kaže, zadovoljna pružanjem njege. „Ovdje mi ne može biti bolje. Zadovoljna sam svim uslugama ali i direktoricom, osobljem kao i korisnicma. Lijepo se brinu o nama“, ističe Karahasanović.
Zadovoljan uslugama i posvećenošću osoblja Ruhame je i Nurija Đuldić. „U Ruhami sam sedam mjeseci i moram vam iskreno reći da sam više zadovoljan boravkom u Ruhami nego kod kuće. Svi su nam na raspolaganju i jako su prijatni. Ovdje smo kao jedna porodica koja se zajedno druži, priča, jede“, kaže Đuldić.