● Natron-Hayat će investirati 95 miliona eura u nove projekte rekonstrukcije
● Za projekte u općini Maglaj, Vlada ZDK opredijelila 1.3 miliona KM

Sa Mirsadom Mahmutagićem, načelnikom Općine Maglaj, razgovarali smo o brojnim infrastrukturnim projektima koji će se realizovati zahvaljujući sredstvima Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, o velikoj investiciji koja se planira u kompaniji Natron-Hayat, o tome kakvo je ljeto u Maglaju ali i o 51. Festivalu „Studentsko ljeto“.
NR: Vlada Federacije BiH za Općinu Maglaj opredijelila je sredstva za sanaciju infrastrukture oštećene u poplavama ali i za sanaciju oštećene glavne gradske aleje. U kojoj fazi su ovi projekti?
MAHMUTAGIĆ: Mogu reći da smo jako zadovoljni saradnjom sa Vladom Federacije BiH i trenutno imamo nekoliko odobrenih projekata. Od Ministarstva za prostorno uređenje odobrena su nam dva projekta – rekonstrukcija Aleje ljiljana (120.000 KM) i sanacija lokalnih puteva oštećenih nakon poplava i klizišta (150.000 KM). Slijedi nam potpisivanje ugovora sa Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i dodjela sredstava za Poslovnu zonu Liješnica (150.000 KM), a očekujemo rezultate za projekat sa kojim smo aplicirali a to je prva faza rekonstrukcije Trga Alije Izetbegovića u Starom gradu. Ne smijemo zaboraviti ni projekat rekonstrukcije ulica u gradskoj jezgri vrijedan 250.000 KM. Očekujemo i rebalans Budžeta Federacije BiH kojim je za Općinu Maglaj odobreno dodatnih 700.000 KM kako bismo u potpunosti mogli završiti rekonstrukciju ulice Srebreničkih žrtava rata. Također, Agencija za vodno područje rijeke Save završila je proceduru za projekat izgradnje obaloutvrde rijeke Bosne, nizvodno od Uzeir-begovog konaka, vrijedan oko 400.000 KM.
NR: Hoće li sanacija gradske aleje čekati završetak izgradnje novog stambeno-poslovnog objekta?
MAHMUTAGIĆ: Nema potrebe za tim, ali čekaćemo završetak Elaborata o zdravstvenom stanju platana u gradu. Na tenderu je prošla firma iz Banja Luke, koja ima iskustva u ovakvim projektima, a mi smo dodatno angažovali superviziju sa Šumarskog fakulteta iz Sarajeva, tako da dobijemo kvalitetnu analizu stanja svih platana. Građani su imali priliku vidjeti da su svi obilježeni pa ćemo za svaki dobiti preporuku: o onim koji su oboljeli i koje treba ukloniti, a na onima koji su zdravi šta treba učiniti da bi duže trajali kao i preporuka kada je u pitanju formiranje nove krošnje platana, čime bi se izbjegle brojne opasnosti, posebno tokom jakog vjetra.
NR: Tu je i podrška Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o udruživanju sredstava za četiri projekta, koja se odnose na izgradnju putne infrastrukture i mostova u mjesnim zajednicama: Ravna, Oruče, Moševac i Kosova. Kolika je vrijednost tih projekata?
MAHMUTAGIĆ: Radi se o projektima sa kojima smo ranije aplicirali kod Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 130.000 KM, a radi se o četiri lokacije na kojima će se raditi – Moševac (Husanovići) spajanje dva već postojeća asfaltna puta, proširenje mosta prema Oručama, dio lokalnog puta u Ravnoj i dio puta u Kosovi prema Šljivicama.
Vlada ZDK dala 1.3 miliona KM
NR: Vlada ZDK, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, donijela je Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture za 2023. godinu. O kojim projektima se radi?
MAHMUTAGIĆ: Za tri značajna projekta osigurano je 1,3 miliona KM, to su projekti: izgradnja nove saobraćajnice i parking prostora između Sarajevske i ulice 1. marta, kod stambenih objekata tzv. „šibice“; tu je i projekat povezivanja Domislice i Čoba a najveći projekat je za ulicu Srebreničkih žrtava rata – 900.000 KM. Nakon što se usvoji rebalans Budžeta Federacije BiH, imaćemo priliku da potpišemo sporazum i sa Vladom Federacije BiH na 700.000 KM, što bi ukupno bilo 1,6 miliona KM čime bi mogli u potpunosti završiti rekonstrukciju ove saobraćajnice.
Kako su sredstva iz Kantona već osigurana, da ne bi čekali rebalans federalnog Budžeta, mi smo već raspisali tender za prvi dio radova. Tako ćemo ovu treću fazu realizovati u dva dijela. Istovremeno, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK kroz svoje ugovore realizuje određene projekte na području naše općine: na Omerdinom polju, sanacija puta prema Boriku i Gračinom brijegu te izgradnja pješačke staze prema Bijeloj Ploči. Sa narednim ugovorom kojeg Ministarstvo potpisuje treba da se nastavi izgradnja trotoara prema centru Bijele Ploče. Takođe, resorno kantonalno Ministarstvo odobrilo je 65.000 KM za rekonstrukciju vodovoda na Bijeloj Ploči.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju