Dezinformacije na društvenim mrežama utječu na odziv roditelja na obaveznu imunizaciju djece, a prema izvještaju za 2020. godinu pokrivenost djece imunizacijom u Zenici je loša, različita je prema pojedinim vakcinama i kreće se od 50% i manje, osim BCG I i HBV I gdje je situacija bolja.
Utjecaj pandemije

Durmišević Serdarević

Prema riječima načelnice Službe za zdravstvenu zaštitu djece u JU “Dom zdravlja” Zenica, prim.spec.dr.sc.Jasminka dr. Durmišević Serdarević naročito je loš odziv na primo vakcinaciju MRP vakcinom kao i na revakcinaciju u gotovo svim vakcinama, na što je utjecaj ostavila epidemiološka situacija u prošloj godini kada je odlukama kriznog štaba bilo zabranjeno kretanje djece. “Odmah po ukidanju tih mjera nastavljen je proces imunizacije u novim uslovima. Djeca se naručuju u tačno određenim terminima kako bi se izbjegao boravak više osoba na vakcinalnim punktovima. U nekim slučajevima roditelji zaborave na termin ili dijete u međuvremenu zbog zdravstvenih razloga ne može biti vakcinisano, što prolongira imunizaciju”, kaže prim.dr. Durmišević Serdarević te dodaje da su neki roditelji savjesni pa Službu obavijeste o takvoj situaciji kako bi pomjeriti termin, a slobodan termin dali drugom djetetu. Međutim, većina roditelja ne postupi tako. “Mislim da manji broj roditelja izbjegava imunizaciju zbog epidemiološke situacije, ipak je to zbog dezinformacija ili jednostavno zaborave. Važno je napomenuti da je vakcinalni punkt odvojen od dijela gdje su bolesna djeca i ako roditelji poštuju svoj termin neće biti u bliskom kontaktu sa drugim pacijentima”, ističe prim.dr. Serdarević Durmišević.
Nuspojave nakon vakcinacije
Rijetke su ozbiljnije nuspojave nakon vakcinacije koje mogu ugroziti zdravlje i život djece, a načešće su blage poput povišene temperature do 38,5 koja traje 48-72 sata, otok ili crvenilo te bol na mjestu aplikacije, blaga uznemirenost ili slabiji apetit. “Vrlo rijetke su teže nuspojave kao što su temperatura 39,0 i viša koja traje duži period, intenzivan i neprekidan plač koji traje duže od tri sata neprekidno, konvulzije”, napominje prim.dr. Durmišević Serdarević ističući da obolijevanje od vakcina preventabilnih bolesti daleko više ugrožava zdravlje i život djece kao i pojavu invaliditeta u odnosu na nuspojave koje su načešće blage.