Udruženje “Mala sirena” iz Zavidovića svakodnevno pruža usluge za gotovo stotinu djece sa poteškoćama u razvoju i članove njihovih porodica. Udruženje su osnovali roditelji djece sa poteškoćama u razvoju u želji da zadovolje potrebe djece, ali i da razviju projekte i programe kako bi ovoj populaciji obezbijedili stručnu pomoć, te pružili socijalne i obrazovne mogućnosti.

Zainteresovani roditelji iz drugih gradova

Kako kažu iz Udruženja, korisnicima je, uz podršku sedam zaposlenih stručnih lica, na raspolaganju kompletan set besplatnih savremenih usluga koje su nedostupne djeci sa poteškoćama u razvoju čak i u velikim bh. gradovima. “Neke od tih usluga su: logopedski tretmani, neurofeedback terapija, defektološki tretmani, inkluzivna igraonica, podrška asistenata u nastavi, senzorna terapija, radionice za djecu i omladinu, kratki boravak u trajanju do 4 sata dnevno, kućne posjete, individualni i grupni rad psihologa s roditeljima i djecom i socio-medicinska njega”, kaže Adisa Mahovac, predsjednica Udruženja, te dodaje da pružaju stručne usluge za koje su zainteresovani i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju iz drugih gradova. Pored članova sa područja Grada Zavidovići, Udruženje pruža usluge i za djecu sa područja općina Žepče, Maglaj, Tešanj i Teslić, dok se, kako ističu, jedna porodica preselila iz Sarajeva kako bi njihovo dijete imalo pristup svakodnevnim stručnim uslugama koje su ključne za napredak djeteta.


Građani novac za izgradnju objekta mogu donirati uplatom u prostorijama Udruženja kao i pozivom na humanitarni broj 090292008. Više informacija o uplatama putem PayPal i bankovnog računa svi zainteresovani mogu potražiti na Facebook stranici Udruženja.


Mahovac

Najveće poteškoće u svakodnevnom radu predstavljaju im neadekvatan prostor te iznalaženje finansijskih sredstava za realizaciju terapija i drugih aktivnosti za djecu. “Postoji veliko interesovanje roditelja i iz drugih gradova s obzirom da nemaju ili imaju jako malo usluga u svojim gradovima. Mi smo do sada primali i uključivali u rad i ovu djecu. Međutim, njihove općine nisu pokazale spremnost da sufinansiraju rad Udruženja, iako smo im slali molbe dok iz ZDK nemamo skoro nikakvu podršku, odnosno u 2022. godini smo dobili samo 2.000 KM iz Ureda Premijera ZDK. Plašimo se da u budućnosti nećemo biti u mogućnosti primati nove korisnike jer nam nedostaju finansijska sredstva za angažman dodatnog stručnog osoblja. Mnogo bi nam značile izmjene Pravilnika kako bi se pri Udruženju mogao odrađivati pripravnički staž te polagati stručni ispit. Na taj način bili u mogućnosti pružiti usluge za veći broj djece sa poteškoćama u razvoju. Dobro bi nam došla i nova kompjuterska oprema i printer u boji sa malom potrošnjom koji podržava i printanje kartona i većih formata od A4”, ističe Mahovac.

Ostatak pročitajte printanom izdanju