Nakon drugog upisnog roka u akademskoj 2020/2021. godini, na Univerzitetu u Zenici zadovoljni su ukupnim brojem upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija, a ukupno je upisan 651 student. „Na odsjecima svih fakulteta na koje su se studenti upisivali postoji dovoljan broj studenata da odsjeci mogu raditi, jer je Vlada ZDK kazala da ako nema 20 % prijavljenih da se nastava ne može ni pokrenuti. To znači da je ispunjen uslov za početak nastave, s obzirom na broj studenata, na svim odsjecima“, kaže prof. dr. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja na UNZE. Sva mjesta su popunjena na Medicinskom fakultetu, kao i na Politehničkom fakultetu, smjer Softversko inženjerstvo. „Na ostalim fakultetima je broj upisanih studenata relativno zadovoljavajući, a najmanji odziv je, nažalost, na Mašinsko-tehnološkom i Filozofskom fakultetu“, dodaje prof.dr. Hašić.
Nastavni proces za sve studente počinje 12. oktobra, a svim fakultetima je preporučeno da nastavu organizuju na način koji odgovara, prije svega, mogućnostima fakulteta za izvođenje nastave, uz preporuku da to, prvenstveno, bude online izvođenje nastave. „Tamo gdje zbog prirode predmeta nije moguće organzirati online nastavu, fakulteti mogu, u skladu sa svojim potrebama i procjenama, nastavu doržavati na samom fakultetu, uz prisustvo studenata. U tom slučaju, moraju se poštovati sve mjere koje se tiču zaštite zdravlja studenata, nastavnika i ostalih saradnika. Dakle, preporuka je da se nastava odvija online, mogućnost redovne nastave nije isključena, prema procjenama naučno-nastavnih vijeća i fakulteta“, pojašnjava prof.dr. Hašić. Zbog trenutne epidemiološke situacije, ove godine neće biti upriličena zajednička promocija diplomanata u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“. Studentima će diplome biti uručene po fakultetima, od 19. do 24. oktobra. „Svaki fakultet će, s obzirom na broj diplomiranih, na svojim web stranicama, obavijestiti studente o tačnim datumima. Uglavnom, od 19. do 24. oktobra će svi studenti koji su završili Univerzitet u Zenici na prvom, drugom, pa i trećem ciklusu dobiti dipkome, odnosno biti promovirani“, ističe prof.dr. Hašić.