Univerzitet u Istočnom Sarajevu odnosno Medicinski fakultet u Foči bio je domaćin kick – off sastanaka Erasmus + projekta pod nazivom „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METACOGNITIVE PROBLEM-BASED MODULES IN BLENDED LEARNING COURSES IN MEDICAL SCIENCES – ProBLeMS“ a koji se održavao početkom aprila 2023. godine.
Koordinator projekta je Univerztet u Istočnom Sarajevu, a pored koordinatora učesnici su: Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banja Luci, te Univerzitet u Beogradu, Medicinski univerzitet u Insbrucku (Austrija), Univerzitet u Crnoj Gori, Univerzitet u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo), International Business College Mitrovica (Kosovo), Udruženje za biomedicinsku informatiku i statistiku Republike Srpske (BIH) i Institut za javno zdravlje Crne Gore (Crna Gora). Projekat za cilj ima unapređenje metodologije učenja u oblasti medicinskih/zdravstvenih nauka. Na ovome sastanku predstavljeni su svi projektni partneri, dodjeljene obaveze i odgovornosti za određene projektne aktivnosti. Imenovano je članstvo u ključnim radnim grupama projekta kao i upravljačka tijela projekta. Detaljno su predstavljeni radni paketi sa aktivnostima i obavezeama, administrativne procedure, plan menadžmenta rizika i plan komuniciranja i osiguranja kvaliteta.