Menadžment kompanije ArcelorMittal Zenica je, u utorak, 7. februara, održao pres-konferenciju za predstavnike medija u vezi sa incidentom u rijeci Bosni od 31. januara 2023., sa ciljem dodatnog pojašnjenja elemenata i uzroka incidenta, kao i mjera koje se poduzimaju da se ovakav propust više ne ponovi.
„Kao odgovorni građani Zenice, osjećamo odgovornost da objasnimo šta se to desilo prošle sedmice. Također je važno da spomenemo koji su problemi doveli do toga, te koje aktivnosti ćemo poduzeti da se to ne ponovi. Želim da se izvinem građanima Zenice koji su imali problema sa ovim neugodnostima i koji su bili zabrinuti zbog ovog incidenta. Osiguravamo vas da ćemo biti odgovorni i da smo već preduzeli potrebne aktivnosti za ovaj incident, kao i da ćemo u budućnosti poduzimati potrebne aktivnosti da se ovo ne ponovi“, rekao je, između ostalog, Nikhil Mehta, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica.
Adnan Topalović, direktor Departmenta za CAPEX i projekte, tokom videoprezentacije za novinare, je rekao da je toga dana, kada se desio incident, bio planiran i remontni dan, da je proizvodnja bila obustavljena, izvršen je pregled sistema, angažovani su predstavnici eksterne firme koja vrši tretman hemikalijama voda, te je izvršeno čišćenje kontaminiranog sistema i implementacija kratkoročnih mjera.
Azra Sivro, direktorica Departmenta za okoliš i energetiku je istakla da zamuljena voda koja je istekla nije toskična, odnosno da nije ugrožen biljni i životinjski svijet, čemu, kako je naglasila, u prilog ide i činjenica da tog dana nije uočen pomor ribe, kao ni, osim zabojenja, značajniji uticaj na rijeku Bosnu. „Još uvijek čekamo analize. Još uvijek ih nismo dobili od laboratorija od Agencije za vodno područje rijeke Save ali, na osnovu naših ranijih rezultata, možemo slobodno reći da ta voda ne sadrži druge elemente koji bi mogli biti pogubni za samu rijeku Bosnu“, rekla je Sivro.