U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, proteklog četvrtka upriličeno je potpisivanje ugovora između Ministarstva za boračka pitanja ZDK i novootvorenih firmi po Programu samozapošljavanja pripadnika boračke populacije, za što je iz budžeta ovog ministarstva izdvojeno 480.000 KM. Osnivači novih firmi, ukupno njih 60 iz reda boračke populacije, dobili su novčanu subvenciju od po 8.000 KM, a koja će biti isplaćena u tri rate.
Program se realizuje od 2016. godine
„Sa implementacijom ovog programa smo krenuli 2016. godine i pokazao se kao dobar. I u narednom periodu ćemo nastaviti sa njegovom realizacijom, sve dok ijedan pripadnik boračke populacije bude na evidenciji biroa za zapošljavanje“, kazao je Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja ZDK. Njihova obaveza je, napomenuo je ministar Čolaković, da biznis mora biti otvoren najmanje 24 mjeseca. „Imamo dobra iskustva. Prošle godine je, od 76 firmi koje su otvorene, njih 75 je opstalo, a što procentualno iznosi 98,6%, i to je fantastičan rezultat“, dodao je ministar Čolaković.
Najavio je da će uskoro više od 200 pripadnika boračke populacije, koji su ranije otvorili firme, dobiti jednokratnu podršku u iznosu od 1.000 KM za prevazilaženje posljedica pandemije koronavirusa, a podršku će dobiti i firme koje su zaposlile pripadnike boračke populacije ili članove boračkih porodica.
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić je istakao da je sretan i ponosan, napomenuvši da Vlada Zeničko-dobojskog kantona ove programe realizuje od 2016. godine, a kojim je, direktno ili indirektno, zaposleno više od 2.000 pripadnika boračke populacije, a za što je opredijeljeno preko sedam miliona KM.
„U početnim godinama smo bili pesimisti kada je u pitanju ovaj poticaj. Međutim, kada saberemo iznose svih poticaja i brojke koliko je demobilisanih boraca i njihovih porodica zaposleno. Cilj je, dakle, postignut, i mi smo prezadovoljni. Smatram i odgovorno tvrdim da smo jedinstvena vlada na području BiH koja radi ove projekte, te ćemo nastaviti sa njihovom implementacijom i iznos sredstava za ovu namjenu će se povećavati“, kazao je premijer Bašić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju