U proteklom periodu bili smo svjedoci tragičnih dešavanja u Republici Srbiji te učestalih, gotovo svakodnevnih, objava na društvenim mrežama koje su vezane za vršnjačko nasilje a koje su uznemirile i javnost u Bosni i Hercegovini, kao i Zeničko-dobojskom kantonu.
Aktivnosti Uprave policije MUP-a ZDK
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivirala aktivnosti koje se poduzimaju bez odlaganja sve sa ciljem sprečavanja narušavanja sigurnosne situacije na području našeg kantona, posebno u oblasti zaštite djece.
„U cilju unapređenja prevencije svih oblika devijantnog ponašanja i povećanja stepena bezbjednosti učeničkih populacija, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je obezbjedila prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola u vrijeme dolaska u školu kao i prisustvo policijskih službenika na velikom odmoru“, kazali su ranije iz MUP-a ZDK. Održani su i sastanci rukovodilaca policijskih stanica sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa ciljem analize bezbjedonosne situacije, poduzimanja mjera i radnji na poboljšanju bezbjedonosnog ambijenta te organizovanja zajedničkih preventivnih aktivnosti.
Protokol o postupanju u slučajevima pojave nasilja
Kako nam je kazala Draženka Subašić, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, programi prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja i svih drugih neprimjerenih oblika ponašanja u osnovnim i srednjim školama, kao interni planovi i programi primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, su sastavni dio godišnjih programa rada osnovnih i srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, što je i definirano Metodologijom za izradu godišnjeg programa rada osnovnih škola i Metodologijom za izradu godišnjih programa rada svih tipova srednjih škola i domova učenika.

Ilustracija

„Prije svega, želim da uputim saučešće porodicama stradalih u pucnjavi u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu. Čak i nakon više od mjesec dana, osjećam veliku tugu zbog izgubljenih života i mladosti, i želim da se to više nikome i nigdje ne ponovi. Pozivam sve nas da zajedno radimo na pitanjima suzbijanja ovakvih pojava. Svoju ulogu u tome vidim kao višestruku, ne samo kao ministrice. Međutim, na ovaj način mogu više utjecati na sistem i koordinaciju politika, a u cilju veće responsivnosti okoline i društva, ali i institucija. Internim planom i programom prevencije neprimjerenih oblika ponašanja učenika koje osnovne i srednje škole kreiraju u skladu sa vlastitim potrebama, planirano je: razvijanje svijesti o problemu neprimjerenih oblika ponašanja kroz radionice za učenike u sklopu časova odjeljenske zajednice, edukativne radionice za delegate vijeća učenika i vijeća roditelja; uspostavljanje sistema zaštite na nivou škole kroz postavljanje jasnih pravila ponašanja, donošenja kodeksa ponašanja u školama, kroz monitoring neprimjerenih oblika ponašanja, kroz planiranje tema o prevenciji nasilja u okviru plana i programa rada odjeljenskih zajednica, programa rada vijeća roditelja i vijeća učenika, kroz program rada stručnih organa; saradnja sa lokalnom zajednicom u cilju zajedničkog i efikasnog rješavanja različitih oblika neprimjerenog ponašanja učenika i provođenje Protokola o postupanju u slučajevima pojave nasilja u školama“, kaže ministrica Subašić.
Uzimajući u obzir odgovornost škole u stvaranju kulture koja poštuje osnovna ljudska prava i koja prevenira postojanje bilo kakvih oblika ponižavanja, vrijeđanja, zlostavljanja, fizičkog kažnjavanja, diskriminacije ili nekog drugog oblika nasilnog ponašanja, Ministarstvo je, kaže ministrica Subašić, u cilju preveniranja i ujednačenog postupanja u slučajevima nasilja u osnovnim i srednjim školama, definiralo i donijelo Protokol o postupanju u slučajevima pojave nasilja. „Protokolom se propisuje: prevencija neprimjerenih oblika ponašanja, nivoi postupanja u slučajevima nasilja, postupanje u slučajevima kada se nasilje desilo u školi, postupanje u slučajevima kada se nasilje desilo izvan nje, postupanje kada nasilje vrši radnik škole, postupanje u slučajevima kada nasilje izvrši učenik nad radnikom škole, prava i obaveze roditelja/staratelja učenika koji ispoljavaju neprimjerene oblike ponašanja, sigurnost u školi, pristup internetu i vođenje evidencije i dokumentacije o neprimjerenom ponašanju u školi. Osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona su bile dužne da odredbe o obaveznoj primjeni Protokola uvrste u Pravila škole i druge interne akte škole. Sastavni dio Protokola su i obrasci za evidenciju neprimjerenog ponašanja u školi, kao i koraci postupanja u slučajevima nasilja“, objašnjava ministrica Subašić.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju