Međunarodni dan mladih obilježava se 12. augusta s ciljem isticanja kvalitete mladih ali i izazova sa kojima se mladi suočavaju. Prema analizi istraživanja o položaju i potrebama mladih u Zenici, koje je objavilo Omladinsko udruženje „Reaktiv“, neki od nalaza pokazuju da je i dalje izražena želja kod mladih za odlaskom kao i da ne vide smisao u formalnom obrazovanju.
Prema riječima Aldina Alića, projektnog menadžera, jedan od razloga za takvo razmišljanje je i podatak da više od polovine mladih ne radi u struci za koju su se školovali, te da mladi ne vide perspektivu da će se nešto promijeniti na bolje u našem društvu i u našoj državi. „Na političkoj agendi nisu stvarne potrebe građana, pa tako ni mladih. Učestala priča o ratu, kako onom koji se desio, tako i potencijalnim koje političari najavljuju, stvaraju sveukupno nezadovoljstvo kod mladih“, kaže Alić ističući da je pozitivna stvar u navedenom istraživanju činjenica da su mladi pokretanje vlastitog biznisa identifikovali kao najpoželjnije radno mjesto. „Mladima više nije najatraktivnije radno mjesto u državnoj službi, što je bio ranije slučaj i što je trenutno uvriježeno mišljenje. Skoro 45% mladih smatra da je najbolje raditi u vlastitoj firmi. Postoji dovoljno prilika za mlade da pokrenu vlastite biznise, kako od organizacija civilnog društva, tako i od lokalnih, kantonalnih i federalnih nivoa vlasti. Neki nude poticaje za pokretanje biznisa, neki sufinansiranje za doprinose i poreze, a neki obuke za razvoj biznisa“, ističe Alić.