Semra Sikira je uspješna mlada djevojka iz Kaknja koja je zahvaljujući svome trudu nedavno organizovala simpozij koji je okupio profesore i eksperte u fizici sa područja Zapadnog Balkana. Bachelor fizike kao i master studij fizike u nastavi završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno radi kao srednjoškolski profesor fizike u Istanbulu, drži naučne radionice za djecu u Muze Gazhane Istanbul, te je na doktoratu u Ankari.
Saradnja edukatora iz fizike
„Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija sam učestvovala na Erasmus+ studentskoj razmjeni na Middle East Technical University, Ankara, Turska, gdje sam ostvarila dobar profesionalni odnos sa prof.dr Ali Eryilmazom, koji je jedan od najboljih metodičara fizike u Turskoj. Nakon uspješno odbranjene master teze, koju sam radila pod nadzorom dva mentora, jednog sa Univerziteta u Sarajevu (prof.dr Vanes Mešić), te sa prof.dr Eryilmazom na čiji podsticaj sam odlučila nastaviti produbljivati svoje znanje iz fizike u obrazovanju, te sam upisala PhD in Science Education sa fokusom u Physics Education“, kaže Sikira.


„Bilo gdje da se nalazim, moj fokus će uvijek biti na BiH, i na pronalaženju načina da doprinesem našem obrazovnom sistemu u prirodnim naukama i fizici na najbolji mogući način, kao što je to bio cilj i sa PEBSE simpozijem“, poručila je Sikira.


Organizatorica je nedavno održanog simpozija koji je okupio profesore i eksperte u fizici sa područja Zapadnog Balkana a koji je održan u okviru projekta „Physics Educators for Better Science Education“ (PEBSE). „Uvijek sam imala želju doprinijeti na značajan način obrazovanju iz prirodnih nauka, a pogotovo fizike u BiH. Cilj mog pilot projekta je bio okupiti edukatore iz fizike: 12 srednjoškolskih profesora fizike i 12 univerzitetskih metodičara fizike, te im ponuditi predavanja, prilike za diskusije, saradnju i profesionalno usavršavanje od strane eksperta iz Hrvatske, Turske i BiH. Organizacija projekta je bila zahtjevna, ali srčanost i motivacija naših učesnika kao i mojih koorganizatora je sve to učinila i više nego vrijednim“, kaže Sikira te dodaje da će se rad i saradnja među edukatorima iz fizike u sklopu projekta PEBSE nastaviti i u sljedećim mjesecima.
Važnost studentske razmjene
Mladima koji žele svoje obrazovanje nastaviti van granica BiH Sikira poručuje da su Erasmus+ programi siguran način da iskuse studij i život u drugoj državi. „Stipendije su i više nego dovoljne da pokriju vaše potrebe. Roditeljima studenata bih poručila da se ne boje svoju djecu poslati na studentsku razmjenu, da ih ohrabruju i podržavaju emotivno kroz njihov studij“, ističe Sikira, te dodaje da studenti trebaju biti aktivni u traženju informacija o mogućnostima studiranja vani. „Bilo gdje da se nalazim, moj fokus će uvijek biti na BiH, i na pronalaženju načina da doprinesem našem obrazovnom sistemu u prirodnim naukama i fizici na najbolji mogući način, kao što je to bio cilj i sa PEBSE simpozijem“, poručila je Sikira.