Povodom obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite Federacije BiH i Svjetskog dana civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite ZDK-a održao je svečanu sjednicu na kojoj je, između ostalog, dodijelio priznanja pojedincima i kolektivima koji su dali svoj poseban doprinos u spašavanju ljudi i imovine.

Isak i Mujezinović

Vatrogasac tri decenije
Komandant KŠCZ-a i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak uručio je najviše priznanje “Zlatnu značku” Muharemu Hujduru iz Jelaha kod Tešnja, članu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah, za izuzetan doprinos razvoju sistema zaštite i spašavanja od požara i uspostavljanje Vatrogasnog saveza ZDK-a.
Hujdur je 30 godina radio u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Jelah. Nakon penzionisanja nastavlja pomagati ljudima. U svom profesionalnom radu educirao je više od 50 mladih, a poslije rata, njegovim angažmanom otvorili su prvi Vatrogasni dom u BiH.
“Biti vatrogasac je jako velika stvar. Nije jednostavno kad dođete na intervenciju, pa nađete mrtvog mladog… Pa onaj nogu izgubio… Teško je to. Noćima se ne može spavati“, priča Hujdur, sada član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah.

Isak i Hujdur

Spasio dječaka od utapanja
Druga “Zlatna značka” dodijeljena je Erminu Mujezinoviću, policajcu Policijske stanice Crkvice Zenica, koji je 20. marta 2021. godine skočio u rijeku Bosnu i spasio trogodišnjeg dječaka od utapanja. Kaže da ga je taj događaj potpuno promijenio.
“Tada sam postao otac, imao sam dječaka od tri mjeseca. U pitanju je bio mladi život i mislim da je ovo bio jedini odgovor na taj zadatak u tom trenutku – da spasim taj mladi život, da ga sačuvamo i, naravno, da svi zajedno živimo i da rastemo”, sjeća se Mujezinović.
Obuka i opremanje
Isak je rekao da je KŠCZ prošle godine izdvajao sredstva za opremanje i obučavanje, kako kantonalnih, tako i općinskih struktura civilne zaštite i spašavanja, te nastavak saniranja posljedica i šteta od ranijih prirodnih i drugih nesreća. Dodao je i kako je iz budžeta i sredstava civilne zaštite u 2021. godini izdvojeno oko 300.000 KM, dok je za preventivne mjere utrošeno oko 200.000 KM, prvenstveno na prevenciji klizišta u lokalnim zajednicama. Dodatno, nastavljena je praksa jačanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u ZDK-u, pa je za nabavku navalnog vatrogasnog vozila Službe spašavanja od požara u općini Tešanj izdvojeno 40.000 KM.

Huskić, Saletović i Aličić

Posebno je istakao očekivanje od kantonalne i federalne službe civilne zaštite da u 2022. godini još aktivnije rade na jačanju struktura civilne zaštite, kao i edukaciji članova svih jedinica u sistemu civilne zaštite.
“Svi u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u kriznim situacijama, koji moraju biti na prvoj liniji, moraju u potpunosti preuzeti svoju ulogu spremni i obučeni. Ranije situacije su pokazale da moramo imati spremne i obučene ljude, a ne samo spiskove na papiru na koje se može samo djelimično računati”, dodao je Isak.
Angažman tokom pandemije
Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić rekao je da Civilna zaštita nerijetko preuzima i obaveze drugih institucija, pa je tako u vrijeme pandemije pokazala da svojim dodatnim angažmanom može dati značajan doprinos.
U periodu kada su cijene medicinske i zaštitne opreme rasle, jer su dobavljači naglo dizali cijene, KUCZ je zajedno s Vladom ZDK-a učinila značajan korak da to spriječe.
“Mi smo imali na neki način i sreće što smo se opredijelili zajedno sa Vladom ZDK-a da smo robu nabavljali uz partnerstvo sa UNDP-om. Na taj način bili pošteđeni kritika i svega onoga što je možda druge pratilo, ali zaista smo dobili kvalitetnu opremu i dobili smo je sigurno po daleko nižim cijenama nego da smo išli direktno na tržište”, kazao je Aličić.
Naglasio je da primarna zadaća Civilne zaštite ostaje uvježbavanje i opremanje službi koje su zadužene za spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća.
Pismene zahvalnice
Naknadno će biti dodijeljena i ostala priznanja Civilne zaštite. Pismenu zahvalnicu KŠCZ-a dobili su Amir Džinić iz Olova, MZ Bijela Ploča i UG “Fojničani” iz Maglaja te Benis Džinić iz Zavidovića, dok je Pismena pohvala KŠCZ-a dodijeljena Interventnoj spasilačkoj službi Zenica, Demiru Šabanoviću i Sanjinu Smriki iz Zenice, Selveru Mahmiću iz Maglaja, Mirzetu Suljagiću iz Breze te Suadu Pandžiću iz Visokog.
Na prijedlog KUCZ-a dodijeljena su priznanja za učešće u akciji pronalaska tijela dva turska državljanina, radnika kompanije “Cengiz”, koji su se 08. novembra prošle godine utopili u rijeci Bosni nakon pada sa skele na gradilištu autoputa 5C. Jedinici za spašavanje na vodi Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta, koja je ustupila tim spasilaca sa sonarom, uručena je pismena zahvalnica, dok je Blaženka Mamić iz Općinske službe civilne zaštite Žepče dobila pismenu pohvalu za nesebičan angažman i koordinaciju spasilačkih timova koji su učestvovali u ovoj akciji.
Kupljeno navalno vozilo za potrebe DVD Jelah
Zahvaljujući zajedničkim ulaganjima kantonalne uprave za CZ i Općine Tešanj Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Jelaha dobilo je kvalitetno navalno vozilo koje će umnogome unaprijediti sposobnosti ovog društva da sudjeluje u gašenju požara, ali i svim drugim aktivnostima kada je riječ o zaštiti i spašavanju ljudi i dobara u vanrednim situacijama. Ovo navalno vozilo, zbog mobilnosti, opremljenosti, ali najviše zbog kapaciteta spremnika za vodu je veoma korisno kada je riječ o gašenju požara.
-To je ono što nama treba ako uzmemo u obzir da je hidrantska mreža na području općine Tešanj slabo razvijena, ova cisterna od sedam kubika će dosta pomoći-kaže predsjednik DVD jelah Iso Subašić.
U kupovini vozila, vrijednog oko 60.000 maraka, sudjelovala je i Općine Tešanj.
-Mi smo prepoznali mogućnost da sufinansiranjem povećamo ukupno raspoloživa sredstva i da dođemo do kvalitetnijeg i boljeg vozila koje će dugoročnije biti rješenje-dodaje općinski načelnik Suad Huskić.
Na području svih 25 mjesnih zajednica u općini Tešanj aktivno radi 125 povjerenika. Aktivne su u osnovne službe zaštite i spašavanja.
-Službu za vodosnabdijevanje i čistoću, zastim Službu za zaštitu od požara, Veterinarsku službu i Službu prve medicinske pomoći- kaže Mensur Saletović, pomoćnik načelnika za poslove CZ u Općini Tešanj.
U posljednjih šest godina, za potrebe jedinica zaštite i spašavanja u ZDK, putem Kantonalne uprave CZ nabavljeno je 11 specijaliziranih vozila sa opremom.
-Mi smo preko pola miliona KM uložili u ove službe zaštite i spašavanja od 2016. godine i dalje ćemo raditi na tome-pojašnjava direktor Uprave CZ ZDK Džavid Aličić.