O najvažnijim projektima u Tvornici cementa Kakanj koje planiraju u 2023. godini te o viziji razvoja Tvornice cementa Kakanj u narednih nekoliko godina, direktor Tvornice cementa Kakanj, Branimir Muidža kaže:
“U najkraćem, želimo biti još bolji, još uspješniji i efikasniji, a sve to kako bi bili zeleniji i digitalniji. Drugim riječima, želimo i dalje biti predvodnik najvećih promjena u našoj industriji na putu ka održivosti. Naša poslovna strategija u potpunosti se naslanja na UN Ciljeve održivog razvoja do 2030. godine, tako da imamo jasno definirane ciljeve daljeg unapređenja rada i poslovanja na principima održivosti. Neprikosnovena kvaliteta naših proizvoda uvijek je na prvom mjestu, jer mi pravimo materijal od kojeg se gradi budućnost. Projekti na kojima rade naši kupci su usmjereni na budućnost, tako da su njihove potrebe na prvom mjestu. Naša proizvodnja i proizvodi temelje se na principima održivog razvoja što znači da ćemo i u narednom periodu raditi na novim proizvodima i uslugama kojima doprinosimo smanjenju CO2 emisija. Sigurnost na radu također je naš stalni prioritet, a nastavljamo i sa intenzivnim obrazovanjem naših ljudi na svim poljima digitalne transformacije. Tokom ove godine radit ćemo i na uvođenju dodatnih mogućnosti i alata za naše kupce kojima ćemo još više unaprijediti, olakšati i ubrzati poslovne procese. Sagledat ćemo i mogućnosti dodatne ekspanzije u regiji. Iskustvo duže od 20 godina u ovoj kompaniji mi govori da ćemo i dalje biti pioniri na mnogim poljima razvoja i ja ću svojim radom, vodstvom i zalaganjem nastojati da uvijek budem predvodnik pozitivnih promjena kako u kompaniji, tako i u okruženju u kojem radim i djelujem.”