Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2021. godine registrovane su 52.365 nezaposlene osobe, što je u odnosu na 31.12.2020. godine (56.159) manje za 3.794 osobe ili 6,76%. Dakle, značajan je pad broja nezaposlenih osoba.
Najtraženija zanimanja
Po biroima rada, najveći broj evidentiranih nezaposlenih osoba je u Birou rada Zenica, 17.360 ili 33,15%.

U 2021. godini podneseno je ukupno 7.179 zahtjeva za novčanu
naknadu po osnovu nezaposlenosti.

„U 2021. godini, najtraženija zanimanja u VSS su bila: profesori predškolskog odgoja, profesori fizike, doktori medicine, inžinjeri elektrotehnike, građevinski inžinjeri, inžinjeri zaštite na radu, zanimanja vezana za IT sektor. Pored ovih zanimanja, u VSS po broju oglasa traženi su diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra ima najviše na evidencijama nezaposlenih. Najtraženija zanimanja u SSS su bila: ekonomski tehničari, medicinski tehničari, tekstilni tehničari, građevinski tehničari. Najtraženija KV zanimanja su bila: šivači, krojači, prodavači, zavarivači, bravari, tesari, zidari, vozači, kuhari, konobari, električari, stolari“, kaže Sehadet Hadžić, rukovoditelj Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju.
S druge strane, na evidenciji, najviše sa VSS ima: pravnika, ekonomista, mašinskih inžinjera, profesora engleskog jezika, socijalnih pedagoga, SSS: ekonomskih tehničara, maturanata gimnazije, mašinskih tehničara, medicinskih tehničara/sestara, tekstilnih tehničara, dok najviše na evidenciji u KV spremi ima: prodavača, frizera, bravara, kuhara i automehaničara.
Trenutno nema javnih poziva
Trenutno nije u toku nijedan javni poziv, a programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje predviđeni su programi i za 2022. godinu.
„Budući da su javni pozivi za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja u 2021. godini bili sredinom marta, za očekivati je da bi isti mogli biti ponovo u martu ove godine. U svakom slučaju, u okviru pripremne faze programa, pored ostalog, Zavod informiše javnost o programu osam dana prije objave Javnog poziva putem web portala Zavoda, a po potrebi i putem drugih sredstava javnog informisanja“, objašnjava Hadžić.
Na posljednoj sjednici Skupštine ZDK u 2021. godini usvojen je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Ukupno planirana raspoloživa sredstva za 2022. godinu iznose 25.176.376 KM, a u istom iznosu planirani su i izdaci. Aktivnosti Službe za 2022. godinu, ističe Hadžić, planirane su u skladu sa Finansijskim planom, kao što je bila praksa i prethodnih godina.