U prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Zenici protekle sedmice održana je manifestacija pod nazivom „Zdravi doručak“ u okviru koje su organizovane interaktivne radionice sa učenicima Škole sa ciljem promovisanja i razvijanja svijesti o važnosti zdrave ishrane kod djece predškolske i školske dobi. Manifestacija je održana u okviru projekta „Odgojno –obrazovne ustanove-prijatelji zdrave hrane“ u saradnji sa Udruženjem kuhara BiH i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.


Manifestacija „Zdravi doručak“ održana je u okviru projekta „Odgojno–obrazovne ustanove-prijatelji zdrave hrane“ u saradnji sa Udruženjem kuhara BiH i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.


Promocija zdravih namirnica

Varupa

„Na temelju Programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“ kojeg je koordiniralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo FBiH, uz potporu UNICEF-a pokrenut je projekat „Odgojno –obrazovne ustanove-prijatelji zdrave hrane“ koji je usmjeren na unapređenje školskog okruženja u okruženje koje omogućuje zdravu ishranu. Škola je sa zadovoljstvom preuzela obavezu da uđe u proces procjene ispunjenja kriterija iz radnog okvira“, kaže direktor Škole Mirnes Varupa.
Škola je formirala radnu grupu na početku školske 2022/23. godine i uradila prvu samoprocjenu škole na osnovu koje je razvila Akcioni plan u okviru kojeg su i održane interaktivne radionice za djecu „Zdravi doručak-sendvič od cjelovitih žitarica“. „Radionice, pored navedenih partnera, realizujemo i u saradnji sa međunarodnim partnerima WholEUGrain projekta, te nevladinom organizacijom Udruženjem kuhara BiH. U okviru škole donijeli smo dokument Politika ishrane kojim smo jasno definisali principe koje ćemo sprovesti u okviru: Nastavnog plana i programa-edukacija učenika, školske kuhinje, vannastavnih programa, školske manifestacije „Vladimirijada“, aktivnosti za uključivanje porodice i šire zajednice“, ističe Varupa.

Posjeta Zeničkoj industriji mlijeka

Ishrana u ovoj školi će biti bazirana na promovisanju izbora raznovrsnih, zdravih namirnica za pripremu obroka i užine, integracija pravilne ishrane u školski plan i program i školsko okruženje, uključivanje učenika, roditelja/skrbnika i školskog osoblja u implementaciju Politike, podizanje svijesti o ulozi hrane tokom proslava u školi, poštivanje i slavljenje različitih kultura i tradicija koje se odnose na hranu, kuhanje i prehrambene navike u zajednici. „U cilju poboljšanja zdravlja naših učenika uključili smo i Sportsku školu „Winner“ Zenica koja u Produženom boravku realizuje, između ostalog, i aktivnosti poput košarke, fudbala, biciklizma, rolanja, odbojke… Planirano je da pomenute aktivnosti realizujemo i sa učenicima starijeg uzrasta, te je važno napomenuti da će navedene aktivnosti biti realizovane u toku zimskog i ljetnog raspusta“, poručio je Varupa.
Unapređenje ishrane djece

Filipović-Hadžiomeragić

Aida Filipović-Hadžiomeragić iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH ovom prilikom kazala je da je osnovni cilj projekta unapređenje ishrane djece i stvaranje odgojno-obrazovnog okruženja koje će podržavati zdravu ishranu. „Kroz interaktivnu radionicu, a onda i degustaciju zdravog doručka sa djecom ćemo razgovarati o značaju cjelovitih žitarica za zdravlje i kroz igru pokušati ocijeniti naše Udruženje kuhara, kako su pripremili sendviče, da li im se sviđaju, te da li žele da se nađu na jelovniku sadržaja hrane u Produženom boravku“, kaže Filipović-Hadžiomeragić ističući da su kroz dosadašnji rad došli do podataka da je visoki procenat djece koja su pretila i prekomjerno uhranjena, da su navike u ishrani potpuno nepravilne te da se poseže sa namirnicama koje su niske nutritivno, a visoke energetske vrijednosti kao što su zaslađena pića, grickalice. „Najčešći obrok koji se služi u školama jesu školske užine i upravo ovaj zdravi doručak koji ćemo raditi na interaktivnim radionicama treba da bude jedan od primjera kako doručak treba da izgleda. Svjedoci smo da su roditelji, nažalost, jedna od slabih karika u ishrani djece zbog nedostatka vremena i ubrzanog načina života, međutim, dajemo riješenja koja će pomoći roditeljima da na jednostavan način spreme nutritivno punovrijedan obrok koji ne oduzima mnogo vremena“, poručila je Filipović-Hadžiomeragić.


Ishrana u Školi će biti bazirana na promovisanju izbora raznovrsnih, zdravih namirnica za pripremu obroka i užine, integracija pravilne ishrane u školski plan i program i školsko okruženje, uključivanje učenika, roditelja/skrbnika i školskog osoblja u implementaciju Politike, podizanje svijesti o ulozi hrane tokom proslava u školi, poštivanje i slavljenje različitih kultura i tradicija koje se odnose na hranu, kuhanje i prehrambene navike u zajednici.


Posjeta Zeničkoj industriji mlijeka
Učenici Škole posjetili su Zeničku industriju mlijeka kako bi obogatili svoje znanje o mlijeku i mliječnim proizvodima. „ZIM je bila domaćin našoj prvoj posjeti u okviru projekta „Odgojno-obrazovne ustanove-prijatelji zdrave hrane“. Učenici su imali priliku upoznati se sa zeničkom prehrambenom industrijom, te naučiti kako se pravi hrana koja dolazi na naše trpeze, a onda smo se svi zajedno počastili zdravim zeničkim doručkom“, kaže Varupa nadajući se da će Škola steći nazv „Odgojno-obrazovna ustanova-prijatelji zdrave hrane“.