Završen je upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini (prvi upisni rok) na Univerzitetu u Zenici, a prema riječima prof. dr. Enesa Bikića, prorektora za nastavu i studentska pitanja, prema Planu upisa studenata, na pojedinim fakultetima postoji određeni broj nepopunjenih mjesta.
Ima slobodnih mjesta

Bikić

Iako je broj prijavljenih studenata bio daleko veći, na Prvom upisnom roku je upisano 468 studenata. Metalurško-tehnološki fakultet je, u akademskoj 2022/2023. godini, planirao upisati 80 studenata, a na prvom upisnom roku su upisana 34 studenta, Mašinski fakultet 130, a upisano je 26 studenata, Filozofski fakultet 130, a upisano je 45 studenata, Ekonomski fakultet je planirao upisati 150 studenata, a na prvom upisnom roku je upisano 77 studenata, Pravni fakultet 100, a upisana su 44 studenta, Medicinski fakultet je planirao upisati 90 studenata, a upisano je 76 studenata, Politehnički fakultet je planirao upisati 150, a na prvom upisnom roku je upisano 100 studenata, te je na Islamsko pedagoškom fakultetu na prvom upisnom roku upisano 66 studenata, od planiranih 165.
„Plan upisa za 2022/23. akademsku godinu je bio 995 budućih studenata, a broj upisanih studenata na prvom upisnom roku je 468 studenata na Univerzitetu u Zenici. Prema navedenim podacima o upisu, može se konstatirati da je prvi upisni rok prošao sa određenim odstupanjima u odnosu na prošlu akademsku godinu. Ipak se nadamo da će predviđeni plan upisa studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Zenici biti u najvećem dijelu ispunjen“, kazao nam je Bikić.
Najveći interes za Medicinski i Politehnički fakultet
Kao i u dosadašnjim godinama, ističe Bikić, najveći interes polaznika bio je za Medicinski i Politehnički fakultet. „Na Medicinskom fakultetu broj upisanih studenata na smijeru Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) je već u prvom upisnom rok ispunjen, dok je još samo malo slobodnih mjesta ostalo na smjeru Zdravstvena njega (14 slobodnih mjesta). Politehnički fakultet je, također, u prvom upisnom roku zabilježio veoma dobar uspjeh, upisavši već oko 70% studenata od predviđenog Plana. I Ekonomski fakultet je već u prvom upisnom roku upisao više od pola predviđenog Plana upisa studenata u prvu godinu na prvom ciklusu. Nadamo se da će nam u drugom upisnom roku svi kandidati koji su se prijavili, a nisu upisali željeni fakultet na Univerzitetu u Zenici, pokazati povjerenje i upisati na neki drugi od naših fakulteta“, kaže Bikić.
Drugi upisni rok
Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godine (drugi upisni rok) trajat će od 30. avgusta do 16. septembra 2022. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 30. avgusta do 16. septembra ove godine za fakultete Univerziteta u Zenici koji nisu ispunili Plan upisa studenata u prvom upisnom roku.