Visočki Dom zdravlja nastavlja sa modernizacijom, odnosno nabavkom potrebne opreme kako bi kvalitet usluga prema građanima bio što bolji. Tim povodom, u prostorijama ove ustanove upriličena je prezentacija nove opreme za Službu hitne medicinske pomoći, a u pitanju je pet automatskih defibrilatora koji će biti raspoređeni po ambulantama porodične medicine.
“U proteklom vremenskom periodu smo dobili značajna medicinska sredstva i opremu putem donacija različitih pravnih subjekata. Nakon završene specijalizacije iz urgentne medicine naša dva doktora stekli su se dodatni uslovi za podizanje kvalitete usluge naše Hitne pomoći. Sada nastavljamo sa pozitivnim pričama, a u pitanju je nabavka defibrilatora i ovim smo rame uz rame sa puno većim sredinama. Ako kažem da Kanton Sarajevo ima šest ovakvih uređaja, onda se može shvatiti sa kakvom opremljenošću raspolažemo. Defibrilatori će biti raspoređeni u ambulante porodične medicine i u centralnu zgradu visočkog Doma zdravlja”, rekao je direktor Doma zdravlja Visoko dr. Zlatko Handžić.
Prema riječima rukovodioca Službe hitne medicinske pomoći dr. Mirele Drkić Popara, uz pomoć menadžmenta Doma zdravlja i gradonačelnika Mirze Ganića nabavljena je značajna oprema, a novi uređaji su važni kod zastoja srca, kada je važno što prije stići do pacijenta i pružiti neophodnu pomoć.
“Radimo na unapređenju hitne pomoći koje je bila bez dovoljno opreme i educiranog kadra. Rasporedili smo uređaje po ambulantama porodične medicine, jer je važno da sa reanimacijom počne osoblje kod kojeg pacijent dođe, dok ne stigne i hitna pomoć, čime pacijenti dobijaju velike šanse za preživljavanje. U slučaju srčanog zastoja, prvih nekoliko minuta je ključno za život čovjeka. U tih nekoliko minuta život mu se može spasiti. Upotreba ovog uređaja može doprinijeti smanjenju broja smrtnih slučaja uzrokovanih srčanim infarktom”, pojasnila je dr. Drkić Popara.