Proteklog četvrtka održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče, na kojoj je usvojen Nacrt Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu.
U Nacrtu Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 12.600.000,00 KM. Porezni prihodi su planirani u visini od 53,57%, neporezni prihodi u visini 25,53%, a tekuće podrške i donacije su planirani u iznosu od 20,88%. Nacrt i Odluku o izvršenju su vijećnicima predstavili načelnik Općine Žepče Mato Zovko i pomoćnik za privredu i finansije Namik Malićbegović, nakon čega su isti jednoglasno usvojeni. Donesen je i zaključak da se održi javna rasprava koja je zakazana za 11. decembar, u sali Općinskog vijeća Žepče, u 13:00 sati.