Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2023. godinu. Ovom odlukom Vlada dodjeljuje federalne nagrade za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, proširenje naučnih spoznaja i iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači.
Troje nagrađenih iz ZDK
Federalne nagrade za nauku za 2023. godinu dodjeljuju se za devet naučnika, a u skladu s prijedlogom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koje je provelo konkursnu proceduru, selekciju, ocjenjivanje i rangiranje. Iz Zeničko-dobojskog kantona nagrade su dobili troje naučnika. Godišnja nagrada za nauku dodjeljuje se naučnoj savjetnici dr. sc. Ramizi Smajić (naučna oblast Humanističke nauke), te prof. dr. sc. Nermini Zaimović-Uzunović (naučna oblast Tehničke nauke). Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke pripada prof. dr. sc. Samiru Lemešu (naučna oblast Tehničke nauke).
– Ove godine nagradu za popularizaciju i za promociju nauke dobio sam na prijedlog Univerziteta u Zenici, ustanove u kojoj sam zaposlen, uz pribavljenu verifikaciju resornog kantonalnog ministarstva. Konačnu odluku, na prijedlog Savjeta za nauku, donijela je Vlada FBiH. Ovo priznanje ima poseban značaj za mene, jer sam ga dobio za naučnu oblast zaštite okoliša, koja nije oblast mog akademskog angažmana. Zaštita okoliša je u stvari moj hobi, u kojem samo primjenjujem istraživačke vještine i metode, kako bi na bazi naučnih argumenata pomogao da se okoliš bolje zaštiti, da industrija manje zagađuje, a da institucije rade svoj posao. Zanimljivo je da se dan dodjele nagrade – 11. decembar – poklopio s petnaestom godišnjicom postojanja udruženja Eko forum Zenica, u kojem volontiram i u kojem provodim skoro sve svoje slobodno vrijeme. Iako kroz naš aktivizam često kritikujemo upravo Vladu FBiH, od te institucije dolazi i ovo priznanje, što pokazuje da naše kritike nisu neutemeljene i daju nam snagu da nastavimo s ovakvim djelovanjem – istakao je u izjavi za Našu riječ prof. dr. sc. Lemeš.
Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i povelje, a sredstva će se isplatiti iz Transfera za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH utvrđenog u Budžetu FBiH za ovu godinu.
Satisfakcija za neprospavane noći
O tome šta ova nagrada predstavlja za nju prof. dr. sc. Nermina Zaimović-Uzunović nam je rekla:
– U posljednje tri godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u povodu dana nauke u Federaciji, 12. decembra, dodjeljuje nagrade za šest naučnih oblasti. Ove godine nagrada za nauku dodijeljena je meni. Meni je to priznanje za rezultate ostvarene u oblasti mjeriteljstva. Naučni doprinos u mom radu ogleda se u razvoju metrologije-nauke o mjerenju u svjetlu digitalizacije, novih tehnologija u mjerenju, koordinatne i optičke metrologije. Svaki naučni rad, a objavljeno ih je preko 130 u referentnim publikacijama, direktna je podrška industriji u BiH i boljem kvalitetu proizvoda. Svrha mog dugogodišnjeg naučnog rada imala je za cilj prenos znanja i osposobljavanje studenata, magistranata i doktoranata za rješavanje složenih tehničkih izazova u oblasti mjeriteljstva novim naučnim metodama. U procesu naučno istraživačkog rada neophodno je bilo napisati knjige. Osim napisanih 20 knjiga najviše iz više oblasti nauke o mjerenju, trebalo je mnogo truda i snage da se prevaziđu administrativne barijere kao prepreke za štampanje knjiga, objavljivanje radova. Bavljenje naučnim radom na našim univerzitetima je mnogo više hobi i odricanje nego organizovano djelovanje. Zato je ova nagrada, satisfakcija za mnoge neprospavane noći, traženje donacija, da bi neki od naučnih radova ugledali svjetlo dana i postali dostupni široj naučnoj javnosti -kazala nam je prof. dr. sc. Zaimović-Uzunović.