U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, nedavno je, u Mostaru, održana svečana dodjela nagrada najboljim studentima u Federaciji BiH u akademskoj 2021/2022. godini. Najbolja 74 studenta u FBiH nagrađena su priznanjem i jednokratnom novčanom nagradom za ostvarene uspjehe, u iznosu od po 1.800 KM. Nagrade i priznanja dobili su studenti s fakulteta u sastavu javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću i Mostaru.
Nagrađeni studenti iz ZDK
Prema kriterijima koje je utvrdilo Federalno ministarstvo, nagrađeni su najbolji studenti završne godine prvog ciklusa studija, odnosno integriranih studija, a nagrađeni su na prijedlog njihovih fakulteta. Tako su, na prijedlog Univerziteta u Zenici, nagrađeni: Zahida Begović (Metalurško-tehnološki fakultet), Adnan Barlov (Mašinski fakultet), Nejra Ibrahimagić (Ekonomski fakultet), Lea Kokorović (Filozofski fakultet), Aida Rihić (Pravni fakultet), Hana Muslić (Medicinski fakultet), Elmin Marevac (Politehnički fakultet) i Lamija Arnaut (Islamski pedagoški fakultet).
U okviru finansiranja osnovnog i proširenog studentskog standarda, za što je u Budžetu osigurano 900 hiljada KM, Ministarstvo je i ove godine podržalo studij 27 studenta s invaliditetom i četiri studenta Roma. Iz Zeničko-dobojskog kantona, su podržani slijedeći studenti: Eldina Sejdić iz Kaknja, Denis Čelebić i Ajna Selimović iz Zenice, Emina Vračo i Amir Muratović iz Visokog, Selma Plančić iz Maglaja i Malik Ridžal iz Žepča.
Nagrađeni osnovci i srednjoškolci iz ZDK
Dan poslije je upriličena i svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH. Ovaj program je realiziran u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, koja su, prema kriterijima koje je utvrdilo Federalno ministarstvo, bila zadužena da nominiraju najbolje učenike osnovnih i srednjih škola sa područja svojih kantona, odnosno po tri osnovnoškolca i srednjoškolca iz svakoga kantona. Najboljim učenicima nagrade je uručila pomoćnica federalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić.
Među učenicima osnovnih škola, iz Zeničko-dobojskog kantona su nagrađeni: Zehra Suljić, učenica generacije u OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, Merjema Ljubović, učenica generacije u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj i Amer Moštro, učenik OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, a među srednjoškolcima su nagrađeni: Sara Dautbegović, učenica generacije Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Opća Gimnazija Zenica, Tarik Mujkić, odličan učenik Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići i Adi Kadušić, učenik generacije u Tehničkoj školi Zenica.
I školama koje pohađaju nagrađeni učenici također su dodijeljena priznanja, i to za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih učenika ka putevima utemeljenim na znanju, a priznanja je primilo ukupno 56 osnovnih i srednjih škola.