Kraj školske godine vrijeme je kada se maturanti srednjih škola moraju odlučiti o izboru buduće profesije, stoga je, izuzetno, važno da budu jako pažljivi prilikom odabira.
Prema podacima kojima raspolaže Biro rada Zenica najbrojnija zanimanja na evidenciji su: prodavač, frizer, kuhar, ekonomski tehničar, maturant gimnazije.

Burić

„Tokom 2023.godine najtraženije zanimanja u visokoj stručnoj spremi bila su: profesor predškolskog odgoja, profesor matematike, inžinjer zaštite na radu, ekonomista, inžinjer elektrotehnike dok su najtraženija zanimanja u srednjoj stručnoj spremi (za sva tri stepena obrazovanja): bravar, šivač, kuhar, elektrotehničar, medicinska sestra“, kaže Saudin Burić, šef Biroa rada Zenica.
Prilikom izbora zanimanja potrebno je voditi računa o budućnosti i mogućnosti zaposlenja.
„Odabir zanimanja i buduće karijere jedno je od najvažnijih pitanja sa kojima se današnji maturanti, mladi generalno, susreću. Savjet je da pokušaju uskladiti vlastite afinitete, ambicije i sklonosti sa aktualnim trendovima na tržištu rada, imajući na umu da žive u vremenu kada su jedina izvjesnost stalne promjene kojima će se morati prilagođavati. Koliko je to opasnost, toliko je i prilika i izazov za stalnim učenjem i napredovanjem“, poručio je Burić.