Nedavno je završen Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini (prvi upisni rok) na Univerzitetu u Zenici, a prema riječima prof.dr. Enesa Bikića, prorektora za nastavu i studentska pitanja, iako prema Planu upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici postoji, na pojedinim fakultetima, određeni broj nepopunjenih mjesta, ipak su zadovoljni brojem upisanih brucoša.
Upis do 22. jula
U akademskoj 2022/2023. godini, Metalurško-tehnološki fakultet je planirao upisati 80 studenata, a na prvom upisnom roku je prijavljeno 50 kandidata, Mašinski fakultet 130 studenata, a na prvom upisnom roku je prijavljeno 55 kandidata, Filozofski fakultet 130 studenata, prijavljeno je 85 kandidata, Ekonomski fakultet 150 studenata, a prijavljen je 101 kandidat, Pravni fakultet je planirao upisati 100 studenata, a prijavljeno je 67 kandidata, Medicinski fakultet 90 studenata, a prijavljeno je 162 kandidata, Politehnički fakultet 150 studenata, a prijavljeno je 151 kandidat i Islamski pedagoški fakultet je planirao upisati 165 studenata, a na prvom upisnom roku je prijavljen 81 kandidat.
„Ukupan broj prijavljenih studenata na osam fakulteta Univerziteta u Zenici jeste 752 studenta. Sa zadovoljstvom se može konstatirati da je prvi upisni rok prošao sa uspjehom, te da će predviđeni Plan upisa studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Zenici biti u najvećem dijelu ispunjen. Kao i u dosadašnjim godinama, najveći interes polaznika na našem Univerzitetu postoji na Medicinskom i Politehničkom fakultetu. Na Medicinskom fakultetu broj prijavljenih kandidata daleko je premašio Plan upisa studenata u prvu godinu na prvom ciklusu. Nadamo se da će kandidati koji se ne upišu na taj fakultet pokazati povjerenje i upisati se na neki drugi od naših fakulteta“, kaže Bikić, dodajući da će informaciju o tačnom broju primljenih, odnosno upisanih studenata nakon prvog Konkursa imati tek nakon 22. jula, jer do tada traje upisni period prijavljenih kandidata za prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.
Drugi upisni rok
Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023 godine (drugi upisni rok), napominje Bikić, bit će objavljen 29. avgusta, a prijem dokumenata vršit će se od 30. avgusta do 16. septembra 2022. godine za fakultete Univerziteta u Zenici koji ne ispune plan upisa studenata u prvom upisnom roku. „Vjerujemo da će upis studenata u akademskoj godini 2022/2023. godini biti bolji nego što je to bio u prošloj“, dodaje Bikić.