O radu 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanim sjednicama, usvojenim aktima, ali i saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, a povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali smo sa Dejanom Kovačevićem (NiP), predsjedavajućim Skupštine ZDK. Kovačević je na ovu dužnost izabran početkom decembra prošle godine.
Izuzetna saradnja sa zastupnicima i Vladom
NR: Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom 9. saziva Skupštine ZDK?
KOVAČEVIĆ: Uvijek može bolje. Ono što je bio moj prioritet u radu, kao predsjedavajućeg Skupštine, jeste da prvo napravimo pravu atmosferu, da se maknemo od tih, nekakvih, istjerivanja, osveta, nekakvih priča iz prošlosti i slično, odnosno da izabrani zastupnici zastupaju građane koji su ih birali i da u tom kontekstu vodimo Skupštinu, raspravu, donosimo zaključke i imamo pozitivno ozračje. Mislim da smo uspjeli u tome. Dakle, prvo da u Skupštini imamo jedno pozitivno ozračje, a nakon toga da u takvom ozračju radimo u interesu građana, u smislu predlaganja i donošenja zakona i rješavanja ostalih problema. Zadovoljan sam jer imamo korektan odnos, a što se tiče efikasnosti u donošenju zakona koji će značiti boljitak za građane, imamo još dosta prostora za rad.
NR: Kakvu saradnju imate sa zastupnicima, predsjednicima klubova stranaka, svojim saradnicima i premijerkom i ministrima u Vladi ZDK?
KOVAČEVIĆ: Što se tiče mojih kolega zastupnika i predsjednika klubova, imamo odličnu saradnju. Trudim se da se sve što je usvojeno na Vladi razmatra i na sjednicama Skupštine. Što se tiče samih zastupnika i djelovanja Skupštine, moram reći da smo veliki broj tačaka izglasali jednoglasno i to mi je jako drago. Bilo je mnogo konstruktivnih razmišljanja i razmatranja, razumijem i političke interese, ponekad i lične, ali preovladava priča, ozračje, da bi trebali raditi u tom duhu da građanima bude bolje. Zadovoljan sam, dakle, ponašanjem, razgovorom, diskusijama. Kad je u pitanju saradnja sa premijerkom i ministrima, u najvećem dijelu, a gotovo uvijek, usaglašavamo rad Vlade i Skupštine. Imam odličnu saradnju sa premijerkom, kao i sa ministrima. U biti, Skupština i ne može raditi bez Vlade, odnosno njenih prijedloga, nacrta, inicijativa. Moram pohvaliti i rad Stručne službe Skupštine, svih njenih uposlenika, koji daju veliki doprinos u cjelokupnom radu.
Planirano donošenje novih zakona
NR: Šta je je definisano Programom rada Skupštine za ovu godinu, odnosno šta su prioriteti u radu Skupštine ZDK, a kako bi se bolje uredile sve oblasti života i rada?
KOVAČEVIĆ: Ako pogledamo planiranu zakonodavno-pravnu aktivnost Skupštine u 2023. godini, odnosno planirane normativno-pravne akte, možemo zaključiti da su glavni prioriteti uređivanje određenih oblasti koje do sad nisu bile u potpunosti i adekvatno uređene, ili su se u nekima od njih u praksi pojavili određeni nedostaci, nejasnoće, dileme u primjeni, nedovoljno precizno uređeni neki pravni odnosi i slično, što iziskuje potrebu njihovog potpunijeg sagledavanja i sveobuhvatnijeg pravnog regulisanja, kao i poboljšanja postojećih pravnih normi. Tako, naprimjer, u oblasti prostornog uređenja i zaštite okoline je planirano donošenje novog Zakona o prostornom uređenju i građenju. U ovoj oblasti je, također, planirano donošenje još dva veoma bitna zakona, a to su Zakon o proglašenju zaštićenog područja planine Zvijezda i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima. Važno je istaći da je u toku 2023. planirano i donošenje više zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, javnog reda i mira, zatim rada i socijalne politike, kao i u oblasti boračkih pitanja, a u cilju poboljšanja prava i položaja boračke populacije, a posebno bih naglasio da je planirano i donošenje jednog strateškog dokumenta u oblasti privrede, a to je Strategija razvoja turizma u ZDK, čije je donošenje planirano u četvrtom kvartalu tekuće godine.
Razmatrano 70 tačaka dnevnog reda
NR: Iza vas je 12 sjednica Skupštine, koliko ste akata, odnosno tačaka dnevnog reda razmatrali kroz skupštinski rad i koje su od njih među najvažnijim?
KOVAČEVIĆ: Od početka mandata 9. saziva Skupštine, računajući i 1. konstituirajuću sjednicu, razmatrano je ukupno 70 tačaka dnevnog reda, od kojih kao najvažnije možemo izdvojiti: nacrte zakona o prostornom uređenju i građenju, javnim priredbama i mirnom okupljanju, Prijedlog Budžeta ZDK za 2023. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta za ovu godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini ZDK… Pored toga, razmatrani su i razni, veoma bitni, izvještaji i informacije, kao što su: Informacija o stanju bezbjednosti na području ZDK za 2022. godinu, Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2022., Ureda za reviziju institucija u FBiH, Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području ZDK… Razmatranje svih pomenutih i drugih izvještaja i informacija pomoglo je zastupnicima da se bolje upoznaju sa stanjem u pojedinim oblastima, postojećim problemima i razlozima koji utiču na trenutno stanje u istim, te da predlože poduzimanje određenih konkretnih mjera aktivnosti u cilju poboljšanja zatečenog stanja.
NR: Na posljednjoj sjednici Skupštine, jedino je Klub zastupnika Naroda i pravde glasao „za“ da se javno priznanje Plaketa ZDK dodijeli kompaniji Adriatic Metals BH d.o.o.. Možete li nam objasniti vaš stav?
KOVAČEVIĆ: Moj stav, i moga Kluba, je da bez činjenica ne možemo nekoga ni hvaliti ni osporavati. Kada su u pitanju investitori, ova zemlja je trenutno u takvom stanju da mi samostalno ne možemo voditi velike projekte. Od resursa koji su potrebni, nedostaju nam novac i oprema. Što se tiče radne snage i intelekta, imamo je, to je sigurno, i to pokazuje i firma Adriatic Metals – da možemo sa domaćom radnom snagom, i u tehničkom rukovođenju i operativnom dijelu, zadovoljiti taj dio. Pitanje je kako u jednu ravan dovesti potrebu za investitorima i potrebu da se očuva i ova prelijepa zemlja? Moja vizija je, ako smo nekoga uveli u posao, ako smo mu dali određeni resurs da ga eksploatiše, i očekujemo i mi određenu dobit iz svega toga, da naši izvršni organi rade svoj posao u smislu kontrole izvršenja kriterija, obaveza proisteklih iz dokumenata. Tad ćemo dobiti investitora koji radi u skladu s našim zakonima, koji zapošljava naše ljude, punit ćemo budžet. S druge strane, poštujući te dokumente, čuvat ćemo okoliš. Rezultat je da će nam ovdje ostati ljudi, zarađivati i uživati u ljepotama ove zemlje. To dvoje moramo spojiti i bit će svi zadovoljni. Parcijalno ocjenjivanje, procjenjivanje, nagađanje i slično ne koristi nikome. Treba poštovati zakone ove zemlje, očuvati ovu ljepotu ali, istovremeno, prazna zemlja, u biti, ne služi nikome. Trebamo motivisati mlade ljude da, zahvaljujući tim investitorima, stiču znanja i iskustva, osnivaju ovdje porodice i ostaju u BiH. To je moje viđenje kako bi ovdje trebali raditi investitori. Dobrodošla su sva udruženja koja se brinu za okoliš, ali koja rade na osnovu činjenica, a ne na osnovu nekih ličnih prosudbi. Klub Naroda i pravde je glasao „za“ iz ovih razloga, jer smo dobro informisani o svemu što se dešava u Varešu, sve smo provjerili, napravili smo razgovor i sa predsjedavajućom OV Vareš, prijedlog za Adriatic Metals BH je došao od čak 13 predlagača, i na koncu smo donijeli zaključak da taj projekat, zaista, zaslužuje da se podrži i kroz jedan ovakav vid, a to je Plaketa ZDK.
Poboljšati uslove života građana
NR: Možda je još uvijek rano govoriti o tome, ali smatrate li da ste, kao zastupnici, opravdali povjerenje građana koji su vam dali podršku na proteklim Općim izborima?
KOVAČEVIĆ: Poznato vam je da su naš početak rada obilježili protesti. Zastupnici su bili svjesni da imamo dvije bitne stavke. S jedne strane opterećenje na Budžet, a s druge strane imamo građane koji su opterećeni životnim troškovima, odnosno inflacijom. Na kraju je donesena Odluka da se isplati jednokratna novčana pomoć onima koji platu primaju iz Budžeta ZDK, da bi lakše podnijeli tadašnje troškove, a koju nije bilo finansijski lahko realizovati.
Bit ću sretan kad naš rad dovedem do takvog stanja da se ne treba isplaćivati pomoć građanima, nego da građani radeći, zarađujući lični dohodak, sami sebi organizuju život na osnovu sredstava koja zarađuju. To je smisao života i politike. Nije smisao da se svako malo interventno pomaže iz budžeta. Potrebno je da ljudi žive od svog ličnog dohotka i svog rada. Radimo, stvorili smo određene preduslove, ali trebamo još više raditi da poboljšamo uslove života građana da od svog rada žive i da su zadovoljni. To nije jednostavno, ali vjerujem da ćemo, sa narednom budžetskom godinom, to i napraviti, kako bi napravili veliki korak ka ispunjenu ovih ciljeva.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA