Proteklu 2023. godinu u Općini Usora će pamtiti po uspješnoj realizaciji brojnih projekata u ukupnoj vrijednosti 2.213.453,95 KM, a koji su od važnog značaja za razvoj ove općine. Među značajnijim projektima koji su okončani ili je i dalje u toku njihovo izvođenje su: Izgradnja sportske dvorane,faza V (250.027,83 KM), Izgradnja sportske dvorane, faza VI (199.898,72 KM), Izgradnja dječijeg vrtića, faza III (197.379,00 KM), Rekonstrukcija saobraćajnice u PZ Ularice (197.744,04 KM), Rekonstrukcija saobraćajnice u PZ Srednja Omanjska, faza IV (244.359,35 KM), Asfaltiranje makadamskih saobraćajnica-Omerbašićka, Blaževići-Svaline, Topalovići (342.516,33 KM), Asfaltiranje puta Jeleči-Filipovići (78.343,20 KM), Rekonstrukcija saobraćajnica sa sanacijom klizišta-Tokme, Grgići i Šimunovići faza I (227.568,67 KM), Asfaltiranje saobraćajnice Šimunovići, faza II (78.869,70 KM), Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima, nazivima naseljenih mjesta, ulica i trgova (39.886,47 KM), Čišćenje korita općinskih vodotoka (33.930,00 KM), Povećanje energetske učinkovitosti izvorišta „Bare“ faza I (142.120,30 KM), Ljetno održavanje saobraćajnica (115.035,28 KM), Izgradnja dječjeg igrališta i vanjskog fitnesa, faza II (41.799,42 KM), Projekat prekogranične suradnje „Znanje i sport bez granica-školsko igralište Alibegovci“ (65.775,06 KM). Pored navedenoga osigurana su i finansijska sredstva za dovršetak narednih faza pojedinih započetih ali i za početak brojnih novih projekata koji će se realizirati u tekućoj godini.
Investicije i ulaganja u razvoj
Kako je kazao Zvonimir Anđelić, načelnik Općine Usora, u protekloj godini osigurana su sredstva za brojna kapitalna ulaganja i infrastrukturne projekte, a njihova realizacija je okončana ili je i dalje u toku izvođenje radova. Među značajnijim projektima, pored svih nabrojanih, jesu izgradnja sportske dvorane u Žabljaku i izgradnja zgrade vrtića, a izvršena je i rekononstrukcija i asfaltiranje velikog broja cesta.
Budžet Općine Usora usvojen u iznosu od 5.720 000,00 KM, a najveći iznos planiran je za investicije i ulaganja u razvoj.
„Kada su u pitanju kapitalni projekti u protekloj godini osigurana su sredstva za športsku dvoranu u Žabljaku i u pripremi je tender za raspisivanje zadnje faze izgradnje. Ukupna vrijednost radova je 2.000 000,00KM. Također građena je i dalje zgrada vrtića i osigurana su sredstva od 600.000,00KM za što se priprema tender za narednu fazu gradnje. Pored ova dva kapitalna projekta završen je i veći broj rekonstrukcija prometnica i asfaltiranje novih. Ukupno je uloženo u prometnice preko 1.000 000,00KM“, ističe Anđelić.
Kako je kazao Anđelić, Budžet Općine Usora za 2024. godinu usvojen je u iznosu od 5.720 000,00 KM, te, između ostalog, planiraju nastaviti s realizacijom brojnih kapitalnih projekata.
U 2024. godini završit će se izgradnja zgrade vrtića te će se nastaviti radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju cesta.
„Najveći iznos je planiran za investicije i ulaganja u razvoj po strategiji razvoja Općine Usora. Naravno, Proračun ima i sve proračunske stavke u domenu socijalnih potreba ali se definitivno svrstava u razvojni jer je više od pola iznosa Proračuna za kapitalne projekte“, kaže Anđelić.
Ostvarenje predizbornog programa
I u ovoj godini rad općinske vlasti biće usmjeren na kapitalna ulaganja koja će pomoći razvoju općine Usora.
„Rad općinske vlasti u tekućoj godini bit će usmjeren na kapitalne investicije, a to su završetak zgrade vrtića, nastavak radova na poboljšanju prometnica. Pored ovoga i realizacija preostalih dijelova koji se odnose na deset Programskih točaka, a koje smo obećali građanima u prethodnoj izbornoj kampanji. Želimo apsulutno ostvarenje našeg izbornog programa“, poručio je Anđelić.