Na početku smo 2024. godine, to je vrijeme kada se sumiraju ostvareni rezultati u protekloj godini. Sa Mirnesom Bajtarevićem, načelnikom Općine Kakanj, razgovarali smo o realizovanim aktivnostima u ovoj općini u protekloj godini, likvidnosti Budžeta, radu općinskih službi, te ustanova i preduzeća, ali i planovima za ovu godinu.
Uspješna godina
NR: Kakvom ocjenjujete proteklu godinu, a kada govorimo o realizovanim aktivnostima, likvidnosti Budžeta, podršci razvoja poduzetništva, poljoprivrede, mladima, penzionerima…?
BAJTAREVIĆ: Protekla godina je bila veoma uspješna. Racionalno smo planirali i trošili budžetska sredstva. Likvidnost Budžeta Općine Kakanj je na vrlo visokom nivou. Svi računi prema dobavljačima se izmiruju u valutnim rokovima. Svi transferi prema budžetskim korisnicima u sistemu trezora se izmiruju na vrijeme. Svi transferi prema ostalim budžetskim korisnicima se izmiruju u razumnim rokovima po okončanju javnih poziva i u skladu sa ugovorima, izuzev onim korisnicima koji nisu podnijeli izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.
NR: Koje biste realizovane projekte iz oblasti cestovne infrastrukture izdvojili te koliko novca je opredijeljeno za te namjene?
BAJTAREVIĆ: Ulaganja u cestovnu infrastrukturu su iznosila više od dva miliona KM. Imamo i ugovorenih radova u iznosu većem od 100.000 KM, a u 2024. godinu smo prenijeli nekoliko projekata čija je ukupna vrijednost 255.000 KM. Uz sve to realiziramo i projekat izgradnje mosta preko rijeke Bosne u naselju Modrinje čija je ugovorena vrijednost 1.344.000 KM. Radi se o više od 50 projekata iz oblasti cestovne infrastrukture. Svi projekti su jednako važni tako da ne bih izdvajao. Uz ove projekte planiramo i brojne nove u 2024. godini.
Dobar tim
NR: Građani Kaknja, ali i drugih općina i gradova, a pogotovo prosvjetni radnici, su, često, imali riječi hvale za Službu za opću upravu, radne i zajedničke poslove.
BAJTAREVIĆ: Prije svega, želim da pohvalim sve državne službenike, namještenike i sve druge zaposlene u općinskim službama. Svi zajedno činimo dobar tim, a to naše zajedništvo, međusobno uvažavanje, ta naša zajednička želja da svakog dana budemo još bolji i da još bolje služimo građanima pokazuje rezultate. U fokusu je šalter sala, kao najfrekventnije i najisturenije naše organizaciono odjeljenje. Puno pohvala smo dobili i to nas još više motiviše i ohrabruje. Naša politika je zaista usmjerena na običnog čovjeka koji se bori za egzistenciju i u tom smislu nastojimo osloboditi od plaćanja naše građane gdje god je to moguće. U javnosti se najviše spominjala naša usluga koju pružamo prosvjetnim radnicima. Naime, oni svake godine imaju potrebu za ovjerama velikog broja dokumenata koji su potrebni za prijavu na konkurse. Mi nismo željeli puniti budžet na način da od ljudi koji se bore za zaposlenje naplaćujemo takse. Formula je dakle u tome, načelnik i službenici su jedan tim koji ima motiv da građani budu zadovoljni.
Raste interes za Ponijere
BAJTAREVIĆ: Iz godine u godinu, raste interes za Ponijere. Došlo je do snažne popularizacije. To obavezuje sve nas da kontinuirano poboljšavamo infrastrukturu Ponijera. Novi ski lift, Eko kuća, staza za skijanje i staza za sankanje, besplatan prevoz vikendom su donijeli i donose novi zamah. Urađen je i asfalt kroz jedan dio Ponijera, a planiran je i nastavak tih aktivnosti. Na dijelu Ponijera je instalirana i javna rasvjeta, vrši se redovno zimsko održavanje puta Kakanj-Ponijeri, a potpisali smo i ugovor o rekonstrukciji igrališta koje se nalazi uz Eko kuću što će obogatiti ponudu za posjetioce, ali i za sportske klubove koji sve češće Ponijere biraju kao destinaciju za pripreme. U našim planovima je da svakom osnovcu u Kaknju obezbijedimo besplatnu školu skijanja na našim Ponijerima.
NR
: Da li ste zadovoljni radom ostalih resornih službi, ali i javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Kakanj?
BAJTAREVIĆ: Zadovoljan sam radom svih općinskih službi. Na kraju godine kada smo podvukli crtu vidjeli smo odlične rezultate. Svaki uposlenik Općine, ali i ostalih trezorskih korisnika je davao svoj maksimum sa motivom da rezultat rada organa lokalne samouprave bude dobar. Pred javnim preduzećima je jako puno izazova. Njihova djelatnost nije nimalo jednostavna. Sve dok je evidentno da se bore sa izazovima, sve dok vidimo da se ne mire s problemima, sve dok vidimo njihovo zalaganje, nemamo razloga za razočarenje. Problema ima, ali se rješavaju što je brže moguće. Često i sama preduzeća trpe štetu zbog nenadanih i nepredviđenih anomalija. Naravno da uvijek može bolje. Zbog toga i ulažemo sredstva i činimo dodatne napore da bi usluga koju pružaju naša javna preduzeća bila bolja. Svake godine bilježimo ulaganja u kapacitete javnih preduzeća „Vodokom“ i „Grijanje“. Vodovodna i toplovodna mreža se održavaju, rade se neophodne rekonstrukcije. U prošloj godini smo radili i na proširenju toplovodne mreže u MZ Povezice, a radovi će se nastaviti i u ovoj godini.
NR: Kakvu saradnju imate sa Općinskim vijećem Kakanj?
BAJTAREVIĆ: U Općinskom vijeću vlada harmonija i velika većina vijećnika iz gotovo svih stranaka vrijedno radi za dobrobit građana Kaknja kroz vijećnička pitanja, inicijative i diskusije, ali i kroz kontakte s ljudima na terenu. Uvijek ima i pojedinaca koji klupe Općinskog vijeća koriste za jeftini populizam, a nekad kod pojedinaca to pređe granicu dostojanstvenog odnosa prema drugim kolegicama i kolegama. Našim konstruktivnim dijalogom, svi zajedno doprinosimo razvoju našeg Kaknja. Vjerujem da će se ta dobra saradnja vijećnika, načelnika i općinskih službi i javnih ustanova i preduzeća nastaviti i u 2024. godini.
Budžet za ovu godinu iznosi oko 35 miliona KM
NR: Općina Kakanj je u 2024. godinu ušla sa usvojenim Budžetom. U kojem iznosu je usvojen i koje su njegove osnovne karakteristike, za šta su planirana najveća izdvajanja?
BAJTAREVIĆ: Budžet Općine Kakanj za 2024. godinu je usvojen u iznosu od oko 35 miliona KM i manji je u odnosu na plan Budžeta za 2023. godinu. Postoji nekoliko razloga. Prvi je da su smanjeni prihodi od rada Termoelektrane, obzirom da su projekcije TE Kakanj da će proizvodnja biti smanjena u 2024. godini. Drugi razlog je to što smo u 2023. godini imali nekoliko kapitalnih projekata koji su finansirani iz izvora kantona i entiteta. Obzirom da su ti projekti završeni ili će uskoro biti završeni, Nacrt Budžeta je manji za te iznose. Ali, i pored toga, pokušali smo udovoljiti svim zahtjevima za finansiranje. U Budžetu za 2024. pažnju smo posvetili čovjeku, njegovim potrebama, što je dijelom prikazano kroz budžet, a dijelom će to biti tretirano kroz programe utroška sredstava koji će vijećnicima biti predloženi već na januarskoj sjednici Općinskog vijeća.