„Naša riječ“ već 65 godina važan je hroničar i značajna riznica podataka o našem gradu ali i drugim lokalnim zajednicama zeničke regije, tu ulogu uspješno ispunjava i danas, a naravno ne sumnjam da će tako nastaviti i u budućnosti. I sam često koristim, ili bolje rečeno uvijek se vraćam starim brojevima „Naše riječi“, prilikom istraživanja, i svaki put pronađem neku novu informaciju ili priču koja mi daje novu ideju ili inspiraciju za pisanje. Naravno, osim starih brojeva „Naše riječi“ redovno pratim i nova, savremena izdanja „Naše riječi“, a također moram zaista naglasiti da je uvijek zadovoljstvo surađivati sa novinarkama i novinarima „Naše riječi“ i ovim putem im se zahvaljujem na profesionalnom i korektnom odnosu, a naravno koristim priliku da svima nama, a njima posebno, čestitam 65. rođendan naše „Naše riječi“, kaže doc.dr. Mirza Džananović.