Novi premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić je, u svom ekspozeu, predstavio okvirni program rada nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona koji je, kako je kazao, utemeljen na načelima vladavine prava, dobre vlasti i domaćinskog odnosa prema institucijama, budžetu i građanima.
„Planirane mjere i aktivnosti su zasnovane na objektivnim mogućnostima i realnim ciljevima. One donose neophodna poboljšanja sigurnosnog, obrazovnog, privrednog, socijalnog, zdravstvenog i ukupnog društvenog ambijenta i kvalitete života u Zeničko-dobojskom kantonu. Vlada će realizirat svoju viziju Zeničko-dobojskog kantona kao savremene i napredne regije sa pravnim i administrativnim okvirom koji je usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije. Kanton, koji će nastaviti da bude kičma privrednog razvoja Bosne i Hercegovine i koji će stvoriti povoljno okruženje za privredni rast i razvoj i biti atraktivan za strane investicije“, rekao je premijer Pivić.
U prvim radnim sedmicama bit će, istakao je, provedena revizija i analiza svih trenutno važećih politika i tekućih aktivnosti. „Za cilj imamo utvrditi pravo stanje koje preuzimamo. Svaka odluka koju budemo donosili bit će utemeljena na zakonu i u najboljem interesu građana. Sve one dobre i za građane korisne politike i projekte koji se u kontinuitetu provode ćemo nastaviti. Važno je da građani znaju da će svi dobri i korisni procesi dobiti našu punu podršku. Politike, aktivnosti i projekte za koje se utvrdi da nisu dobri za građane bez odlaganja ćemo obustaviti i odstraniti iz svih procesa. Nećemo dozvoliti niti jednu lošu i štetnu odluku za građane“, rekao je premijer Pivić.
Vlada će, kako je kazao, između ostalog: pripremiti nove i nastaviti postojeće programe subvencioniranja malog i srednjeg poduzetništva, obrta i samozapošljavanja, obezbijediti sredstva za nova uvećanja podsticaja te za uvećanje iznosa sredstava za programe u oblasti veterinarstva i zdravstvene zaštite životinja, realizirati generacijski projekat energetske efikasnosti i toplifikacije objekata u Zeničko-dobojskom kantonu, te uložiti dodatna sredstva u energetsku transformaciju, u oblasti obrazovanja posebnu pažnju posvetit će obrazovnoj infrastrukturi i nastaviti trend renoviranja postojećih i izgradnju novih objekata za potrebe svih nivoa obrazovanja, provesti potrebne analize i uskladiti sve propise u oblasti socijalne i dječje zaštite te zaštite osoba sa invaliditetom sa ciljem otklanjanja svih mogućih prepreka kontinuiranom ostvarivanju prava po ovom osnovu, te će biti osigurana potrebna budžetska sredstva za te svrhe, unaprijediti socijalno-ekonomski status i kvalitetet života pripadnika branilačke populacije,…


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA