Međunarodni dan žena je dan kojim se obilježava borba koju su žene morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci, a borba za potpunu ravnopravnost traje i danas. Tome svjedoče i naše sugovornice, uspješne žene u raznim sferama, dokazajući da svoj posao rade na najbolji mogući način. Odlično uspijevaju uskladiti poslovne i porodične obaveze, te biti podjednako dobre i na poslu a, s druge strane, i dobre majke, supruge, prijateljice… Jedna od njih je i Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda u Zenici.

„Ne smijemo zaboraviti da smo vrijedne i odgovorne, da je naš glas važan i da smo neizostavan dio društva. Na naš praznik, Dan žena, ćemo i slaviti ekonomska, politička i društvena dostignuća, a već sutradan moramo hrabro i odgovorno pristupiti rješavanju obaveza i zadataka koji će pomenuta dostignuća učiniti još većim i važnijim. Svojim kćerkama, sestrama, prijateljicama.., moramo govoriti da je istina ono što je neko rekao, a to je da je obrazovanje moć“, poručuje svim ženama Čolaković.

„Uloge žena su sve brojnije i sve teže uskladive. Ja se trudim da na najbolji način uskladim porodične i poslovne veze. Ranoranilac sam, pa dio kućnih obaveza, koje su raspoređene na sve članove mog domaćinstva, obavim do početka radnog vremena. Koliko god da je teško, nastojim da brige i dvojbe vezane za posao ostavim na poslu, a da u kući budem fokusirana na ulogu majke, supruge, kćerke, sestre, prijateljice, komšinice…“, kaže Čolaković.
Posao predsjednice Suda, kao i posao sudije je, ističe, težak i odgovoran posao. „Naše stranke očekuju pravdu na sudu. Ponekad se čini da pravda nije zadovoljena. To je možda i zbog toga što je zakonsko rješenje takvo, kakvo je. Međutim, sudija se mora rukovoditi devizom da je zakon mjera pravičnosti i to važi dok se taj zakon ne izmijeni. Rukovođena poslovnom etikom, trudim se da u svom porodičnom okruženju što pravednije sagledavam različite odnose“, ističe Čolaković.
S vremenom se, kaže, položaj žena u društvu mijenjao i danas se bitno razlikuje u odnosu na prošlost kada je većina ljudi smatrala da je ženi mjesto u kući. „Danas, značajan broj žena ima samostalnost u društvu. To su ostvarile svojim angažmanom. Naš položaj može i mora biti bolji. Očekujem da će aktivizmom žena, društvenim razvojem i ekonomskim rastom doći do napretka žena u osvajanju značajnih pozicija, a ta okolnost, po mom sudu, će donijeti promjene nabolje“, mišljenja je Čolaković.