U cilju resocijalizacije i kulturne afirmacije ratnih vojnih i civilnih invalida, svih učesnika i stradalnika rata, Udruženje „Baton“ Zenica protekle sedmice organizovalo je edukativnu  tribinu pod nazivom „Neka priča poteče“-Uloga očuvanja mentalnog zdravlja kroz prizmu posljedica od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Gosti izlagači bili su uposlenici Centra za mentalnu rehabilitaciju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica: doc. dr. med. sc. prim. Halima Hadžikapetanović, spec. neuropsihijatrije i načelnica Centra, prof. dr. med. sc. prim. Edin Bjelošević, spec. neuropsihijatrije i mr. sc. Tajib Babić, dipl. psiholog.
Svjedoče različitim traumatskim iskustvima
Prema riječima prim.dr. Halime Hadžikapetanović, načelnice Centra, od momenta agresije na BiH kontinuirano svjedoče različitim traumatskim iskustvima te se kao profesionalci već 30 godina susreću sa traumatskim situacijma koje su prolazili i prolaze građani BiH, pa i ZDK i Zenice. Kako kaže, sve to vrijeme rade na prevenciji razvijanja simptoma posttraumatskog stresnog sindroma, kroz kvalitetnu komunikaciju, kvalitetan pristup i kvalitetan psihoterapijski tretman. „Posljedice izloženosti traumatskom iskustvu i neispričane priče o traumatskom iskustvu znači njegovo potiskivanje, gubitaka misli, emocija, te našeg ponašanja i dovodi do razvijanja psihičkih poremćaja, odnosno do posttraumatskog stresnog poremećaja, koji se, ako nije tretiran, komplikuje sa anksioznošću, depresijama, pa čak ide do teških depresivnih poremećaja sa suicidalnim mislima i nakanama, te pokušajima suicida do razvijanja psihotičnih simptoma. Tada osoba završava na hospitalnom tretmanu. Ono što posebno akcentiram kao komplikaciju posttraumatskog stresnog poremećaja je zloupotreba psihoaktivnih supstanci do čega dolazi uslijed razvijenih simptoma pomenutog poremećaja, odnosno zbog tog nemira, flešbekova, nesanica i slično, pa onda zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koje dovode do kratkotrajne redukcije simptoma, ali, u konačnici, i do oštećenja mozga na hemijskom nivou“, kaže Hadžikapetanović.
Pomoć građanima
Moderator tribine „Neka priča poteče“ bio je dr.sc. Amir Ismić, predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica koji je istakao da su posjetioci imali priliku čuti priče skrivrenih heroja koji su pomogli građanima koji su prolazili i prolaze kroz traumatska iskustva. „Temu za tribinu smo odabrali jer se ove godine navršava 30 godina od granatiranja Zenice i početka jednog stradnja ovog naroda, ali i njegove traume. Imamo priliku čuti koji su to skriveni heroji koji su ljudima pomogli da u tom svijetu mraka progledaju, ali i da nam kažu kako nastaviti živjeti bez ruke, noge, ljubljenog djeteta,… Centar ima veliki broj kartona i to je dovoljan podatak da podstakne društvo da razumije poslijeratna traumatska iskustva naših građana“, ističe Ismić.