U ponedjeljak, 25. oktobra, u Federaciji Bosne i Herecgovine, obilježen je Dan penzionera. Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u FBIH je trenutno 427.428 penzionera, sa prosječnom penzijom od 428 KM. S obzirom na to da su režije skuplje, a upravo su penzioneri među najredovnijim platišama, sve veći iznos prosječne potrošačke korpe, te da za lijekove većina izdvaja znatan dio penzije, za mnoge je enigma kako penzioneri (pre)žive sa prosječnom ili minimalnom penzijom.
O tome u kakvom ozračju su dočekali ovogodišnji Dan penzionera, problemima sa kojima se susreću, njihovom materijalnom položaju, ali i najavljenom protestu, razgovarali smo sa Mustafom Trakićem, predsjednikom Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona.
U ZDK 60.000 penzionera
NR: Koliko je trenutno penzionera u Zeničko-dobojskom kantonu, te koliko njih su članovi nekog od udruženja Saveza?
TRAKIĆ: U Zeničko-dobojskom kantonu trenutno egzistira oko 60.000 penzionera, od čega su njih oko 45.000 članovi udruženja, odnosno Saveza. Dakle, njih 15.000 nisu članovi u udruženjima, a to su, većinom, penzioneri sa višim penzijama. Svi članovi nekog od udruženja Saveza imaju prednosti. Jedina smo udruženja koja svu članarinu vrate prema krajnjem korisniku. Naprimjer, penzioner koji mjesečno plaća članarinu u iznosu od 2 KM, što je 24 KM godišnje, sigurno dobije jedan paket u visini od 30 KM. Dakle, ne dobija povrat novca u iznosu od 24 KM, nego i šest KM više.
NR: Da li se broj penzionera smanjio ili povećao na području Zeničko-dobojskog kantona, u odnosu na prošlu godinu?
TRAKIĆ: Broj penzionera se povećao, za oko tri hiljade penzionera, iako nam je, u vrijeme pandemije koronavirusa, smrtnost naših članova porasla, skoro pa 100%. Prošle godine je u Savezu bilo 42.000 penzionera, a sada ih je 45.000. Moramo se pohvaliti, najuspješniji smo u Federaciji BiH po tom pitanju. U drugim kantonima se broj članova u udruženjima smanjio, a kod nas je porastao, a naročito u Zenici, gdje je bilo 16.000 članova, a sada ih je 17.000.
NR: Kakva je trenutno situacija, a kada govorimo o smrtnosti penzionera, s obzirom na to da je pandemija koronavirusa povećala smrtnost ove populacije?
TRAKIĆ: U udruženjima penzionera na području Zeničko-dobojskog kantona, u prošloj godini umrlo je 1.420 penzionera, dok je u samo prva četiri mjeseca ove godine umrlo 1.100 penzionera. Na našu sreću i radost, sa početkom vakcinacije naše populacije, i smrtnost je stagnirala.
Sve raste, osim penzija…
NR: U kakvom ozračju su penzioneri dočekali ovogodišnji Dan penzionera?
TRAKIĆ: Prvenstveno, svim penzionerima čestitam Dan penzionera i želi im puno zdravlja i dug život, a sve ostalo će doći. Nažalost, penzioneri ne dočekuju Dan penzionera u lijepoj atmosferi. Svi dobro znamo da penzije u ovoj godini nisu rasle, niti jedan fening, a da su cijene, nažalost, mnogo veće nego ranije. Još je gora činjenica što se predviđa i dalji rast cijena. Za povećanje penzija se moramo boriti, žargonski rečeno, krvnički. Ne dočekuju penzioneri svoj dan sa nekom radošću i ne mislim da će ga, na neki poseban način, obilježiti.
NR: Da li su trenutne penzije dovoljne za normalan i dostojanstven život?
TRAKIĆ: Od 60.000 penzionera, koliko ih je u ZDK, 36.000 penzionera prima penziju 382 KM. Odgovorno tvrdim da, uzimajući u obzir trenutne cijene, nije moguće živjeti sa tom penzijom. Ja imam malo veću penziju i veoma teško izlazim na kraj. Svi ti penzioneri su članovi našeg Saveza i trudimo se pomoći im, koliko možemo. Kada govorimo o povećanju penzija, najveću borbu vodimo sa statistikom i Vladom FBiH oko povećanja penzija. Znate da je statistika izašla sa podacima da je rast cijena bio u minusu, 0,09%, a mi po prikupljenim podacima, odgovorno tvrdimo da su cijene porasle za oko 30%. Mi tražimo da se, prilikom obračuna potrošačke korpe, u obzir uzmu životne namirnice, lijekovi i režijski trškovi.To je ono osnovno što penzioneri koriste. Tražimo da nam se to računa u troškove života.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju