Ilustracija

Udruženje i Servis centar „Dlan“ Zenica od svog osnivanja brojnim projektnim aktivnostima nastoji poboljšati položaj porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Tokom 2023. godine u Servis centru pruženo je 6.449 besplatnih usluga za korisnike.
Realizovane brojne aktivnosti
Kako kažu iz Udruženja „Dlan“, pored pružanja besplatnih usluga, aktivno rade i na socijalnom zbrinjavanju porodica kroz zakonske i podzakonske akte. „Naš angažman uključuje davanje mišljenja i sugestija na zakonske akte, te pokretanje inicijativa za prava osoba s poteškoćama u razvoju“, kaže Amela Talić, koordinatorica u Servis centru “DLAN”.
Pokrenuli su i određene inicijative koje se odnose na finansijsku podršku radu Servis centra, a koje su, kako kažu, važne za kontinuirano pružanje usluga korisnicima kako u prostorijama Servis centra tako i kroz aktivnosti mobilnog tima koji se sastoji od stručnog osoblja i koji pruža usluge u domovima korisnika. Organizovali su i veliki broj izleta, radionica za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i njihove porodice. Realizacijom različitih projekata obišli su i pružili usluge korisnicima koji zbog teškog zdravstvenog stanja ili udaljenosti od Servis centra nisu u mogućnosti doći u prostorije te na taj način koristiti usluge.
Značaj međunarodne podrške
Udruženje „Dlan“ dobilo je i značajnu međunarodnu podršku, posebno od Američke agencije za razvoj (USAID) kroz program INSPIRE. „Zahvaljujemo međunarodnoj zajednici koja nam pomaže u prevladavanju finansijskih izazova“, kaže Selvedin Dedić, direktor Udruženja, istakavši da apeliraju institucijama na svim razinama za efikasniju podršku njihovom radu. „Nadamo se da će naš rad biti prepoznat i podržan kako bi nam se omogućilo da nastavimo sa kontinuiranim pružanjem usluga za oko 200 porodica sa područja Zeničko – dobojskog kantona“, naglašava Dedić.