Pedagoški zavod Zenica, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, protekle sedmice realizovao je, u Zenici, dvodnevnu obuku školskih timova za podršku pilotiranju – eksperimentalnoj primjeni predmetnih kurikuluma. Obukom je obuhvaćeno 200 obrazovnih profesionalaca iz 65 redovnih osnovnih škola, gimnazija i mješovitih srednjih škola u kojima se primjenjuju predmetni kurikulumi bazirani na ishodima učenja.
Nastavnici-nosioci reforme
„Na ovom radnom sastanku smo prezentirali šta se sve uradilo u proteklom periodu. Čestitali smo svima, a posebno nastavnicima koji će biti nosioci ove reforme, sugerisali smo šta je suština uspjeha ove reforme, a to je da je prvo prihvate nosioci reforme, a to su nastavnici, direktori i svi pedagoški radnici. Ako oni budu ovu reformu suštinski shvatili, da bi, u konačnici, ti ishodi bili u najboljem interesu naših učenika i odgovorili izazovima savremenog, modernog, digitalnog vremena i, u tom smislu, reforma će biti uspješna“, rekao je Mirza Mušija, ministar za obrazovanje, nauku, kuluru i sport ZDK.
Nakon ove obuke, u januaru 2024. godine, planirane su replikacione obuke u navedenim školama što je jedan od modela internog stručnog usavršavanja koji promovira timski rad, mentorsku podršku, profesionalne zajednice učenja, integrisano i projektno planiranje bazirano na ishodima učenja.
Kako je kazao Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH te Samostalnog sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja ZDK, ovo je pokazatelj da su prosvjetni radnici spremni na svaki vid edukacije, poboljšanja svojih vještina u radu sa učenicima. „Krajnji cilj jeste bolji i kvalitetniji rad u školama, prilagođavanje novim vremenima i, ono što će biti dobro kao rezulat, jeste da će u tom procesu morati biti više odgojne komponente u samom odgojno-obrazovnom procesu, a manje administracije i pisanja. Spoj iskustva ovih ljudi koji su do sada uradili jedan, zaista, kvalitetan posao, uz ove nove dodatke, bi trebao rezulturati boljim i najkvalitetnijim odgojno-obrazovni procesom na području BiH“, istakao je Šatorović.
Razvijanje kreativnih i inovativnih sposobnosti
Službenik za obrazovanje Misije OSCE-a u BiH Alen Ćosić je kazao da je Misica OSCE-a podržala organizaciju ove dvodnevne obuke ua učesnike koji će činiti školske timove za podršku implemenatciji u učionicama novih kurikuluma u ZDK. „Cilj reforme nastavnih planova i programa u ZDK, kroz ovaj dvogodišnji proces, je bio da se omogući pristup novim sadržajima, kao i novim, savremenim metodologijama predavanja i učenja, te se istima promoviše model obrazovanja koji je baziran na konceptu koji razvija kreativne i inovativne sposobnosti kod učenika. Motivirani nastavnici i nastavnice presudni su kako bi primjena novih kurikuluma u ZDK-u bila uspješno implementirana“, kazao je Ćosić.