Vlada Federacije BiH je donijela dvije odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, u ukupnom iznosu od 2.653.843,56 KM za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO za 203 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Sredstva su odobrena u skladu s Programom utroška, a po raspisanom javnom pozivu.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovor o dodjeli dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će, nakon zaključenja ugovora s ovim ministarstvom, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO.
Od ovog iznosa Željezari Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju odobrena su sredstva u iznosu od 249.185,62 KM za 12 radnika, IP Krivaji d.o.o. Zavidovići u stečaju 486.372,60 KM za 36 radnika, Krivaji Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju 76.639,87 KM za 26 radnika, Rudstroju d.d. Kakanj u stečaju 68.023,83 KM za šest radnika i Napretku d.d. Tešanj 15.787,84 KM za dva radnika.