Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobrila je sredstva za realizaciju Programa socijalno-intervenirajuće pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja grada Zavidovići.
Zahtjev Grada Zavidovići
Radi se o sredstvima za uplatu doprinosa za 14 radnika “Krivaje” iz Zavidovića, koji su u procesu penzionisanja, a na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarstva energetike i rudarstva. Vlada će u narednom periodu izvršiti uplate doprinosa za te radnike.
“Ovo je socijalno intervenirajuća pomoć bivšim radnicima čija su preduzeća u stečaju ili likvidaciji s područja Grada Zavidovići. Grad Zavidovići se obratio zahtjevom za te radnike koji se nalaze u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK. U programu, za koji je Vlada ZDK dala saglasnost, odobravaju se sredstva u iznosu od 1.050.000 KM”, kazala je ministrica rada, socijalne politike i izbjeglica Azra Sinanović.
Sistemsko rješenje
Naglašava da je ovo ministarstvo opredijeljeno da na sistemski način riješi pitanja socijalnog zbrinjavanja radnika koji su se zbog gašenja poslovnih subjekata u kojima su radili našli u stanju socijalne potrebe, a odluka kantonalne Vlade predstavlja značajnu pomoć za najugroženije kategorije stanovništva ZDK-a.