U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, proteklog utorka održan je sastanak povodom raspisanog Javnog poziva za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2021. godinu pod nazivom “Tekući transferi i drugi tekući rashodi– subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, a kojeg je, 24. septembra ove godine, objavilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Cilj je približiti Javni poziv kompanijama
„Zadovoljstvo mi je što smo mi, u Privrednoj komori ZDK, domaćin ovog sastanka koji se organizuje u saradnji sa Privrednom komorom FBiH. Svi znamo da je ZDK strateški važan kanton, lider u izvozu i vrlo važno je da kompanije ovog kantona budu informisane o svim mogućim poticajima koji im mogu pomoći u njihovom poslovanju. Bitno je naglasiti da ovim javnim pozivom, u odnosu na prvi javni poziv koji je objavljen protekle godine, mogućnost aplikacije imaj veći broj kompanija, jer su kriteriji, donekle, prošireni“, kaže Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.
Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je istakao da se nada da je ovaj poziv, a koji treba da “liječi“ posljedice pandemije, posljednji te vrste.
„Volio bih da dogodine nešto slično raspiše Ministartvo, ali u smislu razvojnih, investicijskih grantova. Do sada je već bio određenih koraka i sa nivoa Federacije i ZDK o umanjenju posljedica i uticaja pandemije koronavirusa na privrednike. Mi smo u martu prošle godine, kada je počela pandemija, u Privrednoj komori FBiH osnovali Krizni štab koji je bio u stalnom zasjedanju i u kontaktima sa kompanijama, jer smo tada dobijali informacije iz susjednih partnerskih zemalja o tome šta se dešava sa privredom. Kada su svi govorili o pandemiji i bolesti, mi smo se, na neki način, posebno prepali, kada velike ekonomije imaju velike udare na svoje kompanije i šta pripremaju da bi spasili i premostili taj probematični period. Zato smo bili u stalnoj komunikaciji sa članicama, ali i nadležnim institucijama, te smo tražili stalno neke nove uslove za poticaje kompanijama. Prošli grant je bio namijenjen za izvoznike, jer je procijenjeno da izvozno orijentisana preduzeća upravo budu generator razvoja, a danas smo tu, da ovaj drugi javni poziv približimo kompanijama da apliciraju“, kazao je Jašarspahić.
Značajna podrška
Prisutnim predstavnicima kompanija i udruženja, detalje Javnog poziva objasnio je Stipo Buljan, sekretar Federalnog ministartsva energije, rudarstva i industrije, kako bi se upoznali sa istim, te dali, eventualne, sugestije u vezi sa kriterijima.
„Naše Ministarstvo je prošle godine raspisalo jedan natječaj za izvoznike. Izvršena je podjela 30 miliona KM, na 388 gospodarskih društava. Dio sredstava je vraćen, u iznosu od oko 500.000 KM, kada je bila kontrola vezana za pravdanje. I tada smo znali da nismo do kraja završili posao i ove godine smo raspisali Javni poziv, i ponovo se dijeli 30 miliona KM za gospodarska društva koja su se registrirala u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima. Po našoj analizi, cijenimo da bi se moglo prijaviti između 1.500 i 1.600 kompanija“, kazao je Buljan.
Direktor kompanije „Tisa Komerc“ iz Žepča Nagib Mujkić, ujedno i predsjednik Udruženja privrednika „Motrix“ Žepče, smatra ovaj sastanak i objavljeni Javni poziv izvanrednom podrškom privredi. „Podržavam ove skupove i sigurno će od njih biti koristi. Ovim okupljanjem, gdje se educiramo kako i na koji način se odlučiti aplicirati je veoma važno, jer ima dosta firmi koji umiju raditi, ali ne znaju doći do sredstava. Ovo okupljanje će riješiti određene dileme i ubijeđen sam da ćemo se svi, na neki način, okoristiti“, rekao je Mujkić.