Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona nedavno je oformio Stručno tijelo za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece u riziku, djece sa teškoćama i invaliditetom. Članove stručnog tima čine edukator-rehabilitator, psiholog, logoped i socijalni radnik, a usluge novoformiranog odjela namijenjene su djeci sa područja ZDK, starosti od 0 do 15 godina, koja su u riziku od nastanka teškoća i invaliditeta, djeci sa teškoćama i invaliditetom i njihovim roditeljima/starateljima.
Veliki broj zahtjeva
Ranijim potpisanim Protokolom o saradnji odgovornost za sprovedbu, kao osnivač, snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te kao partneri Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo zdravstva. Partner u sprovedbi je i UNICEF, a njihov stručni saradnik protekle sedmice održao je sastanak i predavanje sa koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom sa područja ovog kantona, na temu primjene Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF). „Novi odjel će zasigurno samoj Ustanovi dati na vrijednosti obzirom da je ovo novina u našem kantonu. Moram istaći da u Zeničko-dobojskom kantonu imamo problem jer su centri za socijalni rad prestali raditi na procjeni djece, a Stručno tijelo nije počelo raditi. Prvi dio supervizije smo prošli i Stručno tijelo će početi sa radom. Ono što nas treba zabrinjavati je veliki broj zahtjeva jer moramo riješiti tri generacije djece koja nisu u prethodnom periodu imala procjenu. S te strane tražimo podršku vlasti i UNICEF-a da formiramo, bar za godinu dana, dodatne timove kako bi rješili zaostatak, a u tih godinu dana bi shvatili kojom dinamikom tim može raditi i ustvari koliko nam je ljudi potrebno za ovaj posao“, kaže Ernad Metaj, direktor Centra, istakavši da će Stručno tijelo biti servis podrške djetetu i roditeljima, a benefite će imati socijalna politika i škole koje će na osnovu jasno izrađenog LPP-a moći raditi svoje nastavne planove i programe.
Koordinatorima i članovima uručeni certifikati
Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović ovom prilikom je uručio certifikate koordinatorima za procjenu, praćenje i upućivanje djece s poteškoćama ili invaliditetom te članovima stručnog tijela. Naveo je da su stvorene sve potrebne pretpostavke za implementaciju ovog procesa, uključujući izmjene zakona, donošenje Pravilnika o otkrivanju, procjeni, praćenju i upućivanju djece u riziku i djece sa teškoćama i invaliditetom, potpisivanje Protokola o postupanju i saradnji u procesu procjene i upućivanja djece sa teškoćama i invalidtetom, osiguranje budžetskih sredstava, zapošljavanje stručnog tima, kao i edukaciju koordinatora i članova stručnog tijela. “Ovaj proces ne može se provesti bez korištenja adekvatnih instrumenata, bez profesionalne edukacije i multidisciplinarnog pristupa, što potvrđuje činjenica da je prvi put u ovim procesima, zajedno sa nama uključeno Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport. S obzirom na značaj cjelokupnog projekta za svu djecu na području ZDK, potreban je nastavak društvene akcije kao i kolektivna odgovornost društva da se naprave promjene u okruženju, kako bi sve osobe mogle u punoj mjeri sudjelovati u svim područjima života”, rekao je Šimunović te je pozvao sve aktere u ovom procesu da daju svoj doprinos i pruže potrebnu podršku u radu Centru za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK.