U sklopu projekta “Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz komunalnog otpada – cirkularna ekonomija”, kojeg provodi “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica, u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, u konferencijskoj sali Hotela „Fontana“ u Zenici, polovinom marta održana je radionica za nevladine organizacije, s ciljem jačanja javne svijesti o važnosti upravljanja otpadom.
Značajna uloga nevladinog sektora
Nevladine organizacije su imale priliku upoznati se s planom upravljanja otpadom i saznati više o cirkularnoj ekonomiji te na taj način doprinijeti jačanju svijesti o zaštiti okoliša.
“Nevladine organizacije imaju veliki utjecaj u društvu i značajnu ulogu u borbi za zaštitu okoliša. Cilj ovog projekta je osnažiti sve sudionike u zajednici, uključujući i nevladine organizacije, kako bi se zajednički mogli suočiti s izazovima održivog upravljanja otpadom”, istakao je projekt menadžer Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet i projekte u “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica..


Projekt “Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz komunalnog otpada – cirkularna ekonomija” ima za cilj jačanje svijesti o važnosti održivog upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije u Zenici.


Iz nevladinih organizacija su istakli važnost ovakvih radionica u jačanju svijesti o zaštiti okoliša, kako bi doprinijeli zajedničkom cilju, a to je očuvanje okoliša za buduće generacije. Kako su istakli, bila je ovo izvrsna prilika za njih da se upoznaju s najnovijim informacijama i praksama u području upravljanja otpadom te doprinesu zajedničkom cilju očuvanja okoliša za buduće generacije. Radionici je, između ostalih, prisustvovao i Muvedet Šišić, federalni inspektor zaštite okoliša. „Očekujem značajnije učešće nevladinog sektora koji, zaista, ima svoju snagu, u svim prilikama gdje treba potaknuti ono što su razmišljanja institucija“, istakao je Šišić.
Edukacija za zeničke izviđače
Saradnja sa nevladinim sektorom, u realizaciji zajedničkih projekata koji će doprinijeti jačanju svijesti o zaštiti okoliša, od izuzetne je važnosti za kompaniju „ALBA Zenica“. Tako su predstavnici kompanije „ALBA Zenica“ posjetili, u ljeto prošle godine, članove Saveza izviđača grada Zenica u Izviđačkom ekološkom centru „Boračko Jezero“. Tom prilikom su predstavnici „ALBA Zenica“ održali radionicu o ispravnom odlaganju otpada, te obezbijedili posude za odvojeno odlaganje i presu za pripremu iskoristivih materijala za reciklažu.