Naim Kopić je jedan od onih profesora koji svoj posao s ljubavlju obavlja već 38 godina. Na početku razgovora za Našu riječ kaže da trenutno geografiju predaje u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ u Solunu kod Olova. Još kao srednjoškolac se „zaljubio“ u geografiju i želeći da uđe u njene tajne upisao studij.
– Privukao me ovaj poziv sa željom da pomognem mladom naraštaju jer sam smatrao tad a i danas da su oni budućnost naše zemlje a i globalno svijeta. Reći ću iskreno da se nikad nisam pokajao u izboru svog zanimanja, kad bih danas birao opet bih s radošću izabrao isti poziv -kaže Kopić koji dodaje da su najbitnije karakteristike nastavnika: odgovornost, realnost, tačnost, određena doza strogosti ali i da se ne smije zaboraviti pedagoška strana posla.
– Škola je obrazovna i vaspitna ustanova i o tome se mora voditi računa. Moja uloga je da sve navedene karakteristike uskladim kako bi rezultati mog rada bili vidljivi. Želim istaći da lično smatram da većina mojih kolega uspijeva ispuniti sve date ciljeve i čini nas sretnim da nas naši učenici slušaju i ostvaruju željene rezultate -rekao je Kopić.
Nakon skoro dvije školske godine u kojima se radilo on-line metodom, zadovoljan je povratkom u učionice.
– Svi smo bili prinuđeni raditi na novi način s novim metodama rada. Lično sam bio zatečen ovim vidom nastave jer se trebalo naviknuti da nakon skoro 35 godina rada u normalnim uslovima pređemo na on-line nastavu. Sve je ipak prošlo u najboljem redu -istakao je Kopić a potom čestitao „Dan prosvjetnih radnika“ svim kolegama i na kraju dodao da se kao član Kantonalnog odbora SSOOiO ZDK želi zahvaliti predsjedniku Selvedinu Šatoroviću i članovima pregovaračkog tima na aktivnostima i stalnoj borbi za bolji standard radnika.