Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić u ekskluzivnom intervjuu za Našu riječ govori o prvih 100 dana rada Vlade ZDK-a. Mehmedić je prva žena na čelu Vlade u historiji ZDK-a, a na premijersku poziciju došla je iz Gradske uprave Zenica gdje je bila pomoćnica gradonačelnika za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem. Rođena je 1981. godine u Zenici, a fakultetsko obrazovanje završila je u Americi, gdje je igrala i košarku. Ponikla je u ŽKK Čelik iz Zenice te prošla sve državne selekcije Bosne i Hercegovine. Na čelo Vlade ZDK-a predložena je kao nestranački kandidat od strane BHI-KF.
NR: Vlada Zeničko-dobojskog kantona koju predvodite navršila je 100 dana rada. Šta je Vlada (u)radila prvih 100 dana?
MEHMEDIĆ: Vladu koju predvodim Skupština je imenovala 23. decembra, a ministri su preuzimali dužnost do Nove godine. Dakle, imali smo vrlo malo vremena, a mnogo posla jer je trebalo osigurati uslove za nesmetano funkcionisanje Zeničko-dobojskog kantona (ZDK). Prvo smo donijeli Odluku o privremenom finansiranju ZDK-a za period januar-mart, zatim i odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje, a potom smo se fokusirali na izradu Budžeta ZDK za 2023. godinu. Prije svega je bilo potrebno “podvući crtu” i napraviti finansijski presjek poslovanja Kantona, kako bismo, mi kao Vlada ali i javnost, znali šta smo to zatekli, a na kraju krajeva, da bismo mogli mjeriti rezultate našeg rada. Finansijski izvještaj smo sredinom februara prezentirali javnosti.
Posjeta gradovima i općinama
Potom smo se željeli upoznati sa rukovodstvima jedinica lokalne samouprave u našem kantonu tako da smo nakon prijema za gradonačelnike i općinske načelnike započeli posjetu gradovima i općinama. Želimo da uspostavimo kvalitetne i partnerske odnose s jedinicama lokalne samouprave jer se u gradovima i općinama odvija život i rješavaju problemi građana. Zbog toga je saradnja kantonalnog i lokalnog nivoa izuzetno značajna. Krenuli smo od posjete Gradskoj upravi Zenica, kao najvećoj jedinici lokalne samouprave i središtu Kantona, koju je Vlada organizovano posjetila prvi put u posljednjih šest godina. Pored Zenice, do sada smo posjetili Općinu Tešanj, Grad Visoko i Općinu Kakanj, a nakon ramazana planiramo nastaviti posjetu ostalim općinama, od najveće do najmanje jer je to bio kriterij prilikom utvrđivanja rasporeda posjeta.
Međunarodna saradnja
Vlada je intenzivirala kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama. Održali smo sastanke sa predstavnicima EBRD-a, Svjetske banke, UNDP-a, Delegacije EU, OSCE-a, s kojima imamo kvalitetne partnerske odnose. Sa EBRD-om vodimo intenzivne aktivnosti na realizaciji projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, koji podrazumijeva i zamjenu kotlovnice, te oko novog projekta izgradnje Centra za kruti otpad, a sa Svjetskom bankom pregovaramo o projektu unapređenja kvaliteta zraka čija je jedna od komponenti zamjena izvora zagrijavanja u kućama. To su vrlo važni projekti za naš kanton, jer rješavaju probleme aerozagađenja.
Socijalni dijalog
Vlada je u prvih 100 dana imala intenzivan dijalog sa socijalnim partnerima kroz Ekonomsko-socijalno vijeće za područje ZDK-a, a prilikom kreiranja Budžeta obavili smo konsultacije sa svim sindikatima budžetskih korisnika oko utvrđivanja osnovice i platnog boda za 2023. godinu.
Održali smo 13 redovnih i četiri vanredne sjednice, pokazavši da imamo potpuno drugačiji pristup rješavanju problema građana i privrede, ali i da smo opredijeljeni da transparentno i odgovorno upravljamo javnim resursima. Želimo vratiti povjerenje građana u institucije, jer mi upravljamo budžetom koji pune građani i privreda. Mora se znati gdje je potrošena svaka marka i kakvu korist od toga ima naša zajednica.
Revizorski izvještaji
U tom smislu je i naše opredjeljenje da se javnost i Skupština Kantona upoznaju sa revizorskim izvještajima kantonalnih organa i javnih ustanova, što do sada nije bio slučaj. Ne želim prejudicirati bilo čiju odgovornost ili insinuirati eventualne nepravilnosti u radu institucija u kojima je provedena revizija, ali javnost mora znati šta su utvrdili revizori. To su javni resursi. Moramo početi koristiti sve mehanizme kontrole koji će u konačnici poboljšati rad institucija i raspolaganje javnim resursima. Pristupili smo i izradi nove Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru, jer smo uočili nedostatke i zloupotrebe.
NR: Kakvo stanje ste zatekli u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona?
MEHMEDIĆ: Podsjetit ću vas da je prva zadaća Vlade koju predvodim bila da osigura isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim na budžetu i to je bio “vruć krompir” koji nam je ostavila prethodna Vlada. Budžet je u tom smislu bio nelikvidan, jer za ovu namjenu nisu postojala planirana sredstva, tako da smo morali izvršiti pozajmicu iz namjenskih sredstava. To smo nerado učinili, ali smo bili dovedeni pred svršen čin. Prethodna Vlada je mogla ovu naknadu isplatiti mnogo ranije, ali su čekali kraj godine i očekivanu smjenu vlasti. Samo dan prije našeg imenovanja, prethodna Vlada je na hitnoj telefonskoj sjednici utvrdila drugi Rebalans budžeta za 2022. godinu, što dosad nije zabilježeno.
Presjek finansijskog poslovanja
Zbog sebe, ali i javnosti, morali smo uraditi presjek finansijskog poslovanja. Utvrdili smo da ukupne obaveze i zaduženja našeg kantona zaključno s krajem 2022. godine iznose oko 494 miliona KM. To je iznos gotovo jednak kompletnom prošlogodišnjem budžetu. Ove obaveze nije stvorila samo prethodna Vlada, ali je činjenica da smo zatekli akumulirani deficit od oko 74 miliona KM, obaveze po osnovu sudskih presuda u iznosu od 288 miliona, kreditna zaduženja u iznosu od 78 miliona KM… Utvrdili smo polazišnu osnovu koja će i nama kao novoj Vladi biti osnov za mjerenje rezultata našeg rada. Dakle, zatekli smo ozbiljno stanje, ali ne alarmirajuće jer očekujemo da će prihodi u 2023. biti stabilni i da ćemo moći da na vrijeme servisiramo sve svoje obaveze, ali i smanjujemo zatečene obaveze i zaduženja.
NR: Skupština je usvojila Budžet za 2023. godinu. Koje su osnovne karakteristike Budžeta? Po čemu se ovogodišnji Budžet razlikuje u odnosu na prethodne godine?
MEHMEDIĆ: Budžet je planiran u iznosu od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 536.301.950,00 KM. Preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran je za pokriće deficita iz prethodnog perioda. Budžet je u odnosu na drugi Rebalans budžeta iz decembra 2022. godine veći za 43.154.909,00 KM ili 10,49 posto. Po strukturi rashoda, on je stabilizirajući i ujedno socijalnog karaktera, budući da se na bruto plate i naknade zaposlenih izdvaja 49,63 posto a za socijalna davanja 15,65 posto. Ove dvije grupe su u strukturi rashoda zastupljene sa 65,28 posto. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 9,17 posto, dok se ostatak raspoloživog budžeta odnosi na materijalne izdatke, otplate kredita i finansiranje kamata.
Bez novih zaduženja
Kao što sam rekla, planirali smo sredstva u iznosu od 4.280.630,00 KM za pokriće deficita iz prethodnog perioda. Također, važno je istaći da u 2023. nismo planirali kreditno zaduženje za pokrivanje tekuće nelikvidnosti. Sredstva za socijalna davanja smo povećali za oko 20 posto. Najveći dio povećanja odnosi se na porodiljske naknade. Također smo povećali podsticaje u oblasti poljoprivrede, privrede, izdvajanja za mlade, sport, zapošljavanje, ustanove kulture, kao i sredstva za nabavku opreme, rekonstrukciju i investiciono održavanje, tako da ovaj budžet ima i razvojnu komponentu.
NR: U Budžetu nisu planirana sredstva za povećanje plata budžetskim korisnicima. Imate li dogovor sa sindikatima?
MEHMEDIĆ: Sa svim sindikatima budžetskih korisnika smo tokom izrade Budžeta obavili konsultacije, jer su plate i naknade značajna stavka u budžetskim rashodima. Sindikati su se složili da u 2023. godinu uđemo bez povećanja plate, ali da se iznos naknade za topli obrok usklađuje svaka tri mjeseca sa prosjekom plate u FBiH. Također smo postigli dogovor da se socijalni dijalog nastavi, a plate povećaju za određen iznos sredinom godine. To su naše realne mogućnosti i ovom prilikom se zahvaljujem sindikatima što su imali razumijevanja za situaciju u kojoj se nalazimo.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju