Budžet Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za 2021. godinu iznosi 30.035.515,00 KM. Prijedlog Programa utroška sredstava je već upućen prema Vladi ZDK-a, tako da će budžetska sredstva biti operativna za namjensku potrošnju po transferima već u toku ove sedmice. O ključnim politikama, planovima i opredjeljenjima u oblasti socijalne zaštite razgovarali smo s ministricom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azrom Šabanović.
NR: Koje će biti ključne politike Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK u 2021. godini? Planirate li nove programe i transfere?
ŠABANOVIĆ: Imajući u vidu cjelokupnu ekonomsku situaciju u ZDK, te značajno limitirana budžetska sredstva koja su opredijeljena za Ministarstvo kojim rukovodim, programska orijentacija Ministarstva ostaje ista, dakle prevashodni cilj je osigurati kontinuitet u socijalnim davanjima koja predstavljaju zakonsku obavezu, mislim na prava iz oblasti socijalne zaštite kao što su naknade za zaposlene porodilje, pravo na stalnu novčanu pomoć, dječiji dodatak, civilne žrtve rata i ostala prava.
Podrška zapošljavanju
U oblasti rada i zapošljavanja nastojat ćemo sa sredstvima kojima raspolažemo u ovoj godini nastaviti sa Programom sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u 2021/2022. godini, a dio sredstava programski planiramo opredijeliti za projekte prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika koje realiziramo u saradnji za našim već dugogodišnjim partnerom Privrednom komorom ZDK, a koji za cilj imaju zapošljavanje nezaposlenih osoba evidentiranih pri Službi za zapošljavanje kod poznatog poslodavca.
S obzirom na, kako sam već rekla, limitirana budžetska sredstva, nisam sigurna da ćemo u ovoj godini biti u mogućnosti realizirati projekte dokupa staža za radnike firmi koji su usljed stečaja ili likvidacije ostali bez posla, a što smo u prethodnim godinama realizirali kao vid socijalno -intervenirajuće pomoći za takve radnike koji su bez svoje krivnje dovedeni u stanje da ne mogu ostvariti pravo na penziju.
Raseljena lica
U oblasti raseljenih lica i izbjeglica naša programska orijentacija ostaje ista. Osigurali smo sredstva za finansiranje zagarantovanih prava raseljenih lica, preciznije finansiranja prava na alternativni smještaj, socijalno-intervenirajuće pomoći, zdravstveno osiguranje i druga prava koja ta lica crpe po osnovu statusa raseljenih lica. Planiramo nastaviti realizaciju infrastrukturnih projekata s ciljem poticaja povratka, kako samostalnim finansiranjem istih, tako i kroz sufinansiranja sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica.
Ministarstvo kontinuirano učestvuje u reformskim procesima na području Federacije BiH sa ciljem da se u što većoj mjeri obezbijedi dostupnost i ujednačenost u ostvarivanju osnovnih prava u cijeloj Federaciji BiH. Također, planirana je podrška razvoju zaštite i integraciji djece i odraslih osoba sa invaliditetom putem pružanja usluga JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona i podrške nevladinim organizacijama sa naglaskom na udruženja osoba sa invaliditetom. Ministarstvo će i dalje provoditi aktivnosti u pogledu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite, to jeste unapređenja usluga stanovanja u lokalnoj zajednici uz stručnu podršku od strane Ustanove „Sumero centar centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici“, kao i aktivnosti na procesu transformacije JU „Dom-porodica“ Zenica.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju