Preventivna medicina je najhumaniji dio medicine, te se njome nastoji preduprijediti nastanak bolesti i time spriječiti patnja bolesti koju čovjek doživi kada se razboli. Vođen time, prof.dr.sc. Suad Sivić napisao je udžbenik „Osnovi preventivne medicine“ u kojem su predstavljeni savremeni pogledi na preventivnu zdravstvenu zaštitu.
„Ovaj udžbenik pisan je za studente medicine i predviđeno je da, nakon što su stekli određena klinička iskustva u toku školovanja, nadograde svoje iskustvo osnovama preventivne medicine. Poslužit će i već formiranim zdravstvenim radnicima sa praktičnim savjetima zasnovanim na najnovijim naučnim dostignućima, u kreiranju i provođenju preventivnih aktivnosti u zajednici ali i drugim subjektima društvene zajednice da pobliže shvate mogućnosti i ciljeve preventivne medicine te doprinesu provođenju preventivnih programa“, kaže Sivić.
Udžbenik se sastoji iz dvije cjeline. U prvoj su iznesena najnovija opća saznanja, koncepti i mogućnosti preventivne medicine, dat je osvrt na etička pitanja u preventivnoj medicini, te teorijska osnova kreiranja preventivnih programa. U drugom dijelu udžbenika opisane su specifične preventivne aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
„Opisane su preventivne aktivnosti koje, uglavnom, mogu provoditi zdravstveni radnici primarne zdravstvene zaštite, uz primjenu jednostavnih, jeftinih i efikasnih zdravstvenih tehnologija. Ovakav koncept će pomoći budućim doktorima medicine da razviju vještine preventivne medicine, prepoznaju njene mogućnosti u entitetima koji nisu ovdje opisani, te spoznaju značaj saradnje sa društvenom zajednicom pri rješavanju složenih, skupih zdravstvenih problema na najefikasniji i najjeftiniji način“, ističe Sivić.