Predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova postigli su jučer (ponedjeljak) dogovor o povećanju osnovice plate za policijske službenike Uprave policije i državne službenike i namještenike MUP-a sa 379,50 na 415 KM te povećanju naknade za minuli rad sa 0,5 na 0,6 posto za svaku godinu radnog staža, počevši od 1. januara 2024. godine.
– Sindikat nije imao nerealnih želja, sagledavši opću situaciju i došli smo do zajedničkog rješenja tako da mislim da u nastavku saradnje sa ovom Vladom ZDK-a, gledavši ujedno i materijalnu opremljenost policije, da idemo u dobrom smjeru i da je ovo jedna jako dobra saradnja – rekao je predsjednik Sindikata policije MUP ZDK Vlatko Popov.
Premijer Nezir Pivić podsjetio je da je Vlada ranije postigla dogovor o povećanju plate prosvjetnim radnicima, koje su trenutno najveće u FBiH, te da će ove sedmice, nakon pregovora sa sindikatom MUP-a, biti održan sastanak sa sindikalnim predstavnicima državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi.
– Ovo povećanje je sasvim logično iz razloga što su povećane cijene troškova života. Cilj nam je da se poboljša materijalni status uposlenika i da imamo zadovoljne uposlenike, ali isto tako, sa druge strane, očekujemo da kvalitetno rade svoj posao i tražit ćemo odgovornost u njihovom radu u smislu da pružaju na najbolji način uslugu svim građanima ZDK-a – rekao je premijer Pivić.
Napomenuo je da je dogovorena osnovica od 415 KM trenutno najveća od svih 10 kantona u FBiH, iako je budžet ovog kantona, primjerice, dvostruko manji od Kantona Sarajevo.
– Mi vodimo jednu racionalnu politiku da dajemo veći prostor našim zaposlenicima u cilju njihovog zadovoljstva, odnosno pružanja što kvalitetnijih usluga našim građanima. Važno je istaći da je ZDK jedini kanton koji nema profesionalno uposlenih zastupnika u Skupštini, da predsjedavajući svoj posao radi volonterski, da su plate ministara i premijera možda 50-te u kantonu po redu veličine tih primanja, tako da to govori u prilog tome da je Vlada i Skupština opredijeljena da prioritet dajemo uposlenicima, a u cilju što kvalitetnijeg obavljanja ovog posla – rekao je premijer Pivić.
Ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom o povećanju osnovice, koji će biti konkretizovan potpisivanjem novog kolektivnog ugovora, rekavši da je u fokusu Vlade i MUP-a i opremanje policije.
– Na ovaj način je Vlada ZDK prepoznala rad policijskih službenika, jer samo zadovoljan policijski službenik je garant sigurnosti i bezbjednosti građana ZDK-a. Ovogodišnji budžet za kapitalna ulaganja je rekordan i iznosi 3,5 miliona KM, a rebalansom budžeta ćemo nastojati da taj iznos u narednom periodu bude još veći – rekao je Vračo.