Prema Planu upisa u Mješovitu srednju školu Maglaj i Gimnaziju „Edhem Mulabdić“ mjesta ima za 198 učenika, odnosno dva odjeljenja Gimnazije i sedam odjeljenja Mješovite srednje škole. Ako se zna da su 193 učenika završila svoje osnovno obrazovanje u tri osnovne škole na području maglajske općine i da svake godine barem 50-ak učenika nastavi svoje školovanje u Tešnju, Žepču, Visokom, Sarajevu ili drugim gradovima, ali isto tako da ima učenika sa tešanjske općine koji se školuju u Maglaju, na kraju upisnih rokova znaće se i popunjenost u obje škole.
Veliki broj učenika se želi školovati za zavarivače
U Mješovitoj srednjoj školi Maglaj plan je upisati ukupno 22 učenika za stručna zvanja ekonomski i hemijski tehničar općeg smjera, jedno odjeljenje elektrotehničara – 22 učenika, ukupno 22 učenika mašinskih tehničara i tehničara drumskog saobraćaja, te po pola odjeljenja, odnosno po 11 učenika za zanimanja: elektroenergetičar, elektromehaničar, zavarivač, bravar, hemijski laborant, konfekcionar tekstila-krojač, frizer-vlasuljar i prodavač. „I ove godine trudili smo se učenicima ponuditi što više zvanja i zanimanja kako bi svoje školovanje nastavili u Maglaju. Pedagoški standardi i normativi traže da u razredu budu 22 učenika, a ako se radi o kombinaciji 11 + 11, a minimalan broj je 16 učenika u jednom razredu. U prva dva dana, koliko traje upis, najviše interesovanje je za elektrotehničku i ekonomsku školu te za zanimanje zavarivač, a tako je već nekoliko godina. Sva zvanja i zanimanja koja nudimo su potrebna, a i za njih učenici iskažu interes prema anketi koju svake godine provodimo među učenicima IX razreda. Prošle godine smo ostvarili plan upisa, vidjećemo kako će biti ove godine“, kazala nam je u razgovoru prof. Samira Mujkanović, direktorica Mješovite srednje škole Maglaj.
U Gimnaziji zadovoljni odzivom učenika
Prema Planu upisa, u Gimnaziji planiraju upis dva odjeljenja, odnosno ukupno 44 učenika. „Za dva dana, upisala su se 22 učenika, a odziv je puno bolji u odnosu na prošlu školsku godinu. Prošle godine ukupno smo upisali 20 učenika u prvi razred. Kako smo saznali u razgovoru sa učenicima koji se dolaze upisati, ima još zainteresovanih pa njih očekujemo u ovoj sedmici dok traje upis“, rekla nam je pedagogoca Gimnazije Adisa Mehanović i dodala: „Svake godine 50-ak učenika školovanje nastavi van Maglaja, tu je Žepče, Medicinska škola u Tešnju, medrese u Visokom ili Sarajevu. Vidjećemo na kraju upisa koliko ćemo ukupno imati učenika u novoj školskoj godini, ali već sada mogu reći da je odziv bolji nego prošle godine“.