Centar za mlade INPUT počeo je sa realizacijom projekta „Inžinjerska praksa INPUT 2022“, koja ima za cilj upoznati polaznike s prednostima korištenja modernih tehnologija. „Praksa u Centru za mlade INPUT će trajati četiri sedmice i održavat će se subotom. Ovom praksom mladi će steći vještine iz oblasti IT, mašinstva i STEM-a, te će na taj način biti osposobljeni da kreiraju, kako samo tako i u timu, složenije projekte. Na praksi će imati priliku raditi na pametnoj kanti za smeće i pametnoj robotskoj ruci za recikliranje“, kaže Adi Salčinović, predsjednik Centra za mlade INPUT.
Voditelji obuke su magistri i inžinjeri informatike i mašinstva Adi Salčinović, Nejra Halilović, Emir Bakunić i Melika Gluhić.