Zgrada JU Kulturno-sportski centar (KSC) Zavidovići uskoro će dobiti ljepši i funkcionalniji izgled, zahvaljujući rekonstrukciji koju sa 300.000 KM finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona sredstvima podrške za kapitalne investicije Budžeta Federacije BiH, saopćila je Press služba.
Reprezentativan objekat
“Trenutno se vrši detaljno snimanje postojećeg stanja objekta, postavljanje metalne skele kao i izmještanje elektro kablova, nakon čega će se pristupiti skidanju postojećeg maltera na objektu kao preduslov za izolaterske i zidarske radove. Realizacijom navedenog projekta grad Zavidovići će dobiti jedan od najreprezentativnijih objekata na području grada”, kaže direktor ove ustanove Sanel Jalmanović.
Fasada i stolarija
Objekat Kulturno-sportskog centra, nekadašnjeg Doma kulture, sagrađen je davne 1956. godine i ovo je jedan od najvrijednijih građevinskih zahvata od izgradnje zgrade. Nalazi se u centru grada, a u zgradi su također smještene brojne javne ustanove i udruženja građana.
U okviru rekonstrukcije, predviđena je ugradnja temoizolacione fasade i zamjena vanjske stolarije. Procijenjena vrijednost radova iznosi 315.000 KM sa PDV-om, a izvođač je preduzeće DKM d.o.o.Maglaj.
Opredjeljenje Vlade
Grad Zavidovići je aplicirao na javni poziv raspisan od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja gdje je odobreno dodatnih 30.000 KM, tako da će navedena sredstva upotpuniti planirane projektne aktivnosti na zgradi Kulturno-sportskog centra.
“Vlada Zeničko-dobojskog kantona je prepoznala potrebu da se napokon krene u rekonstrukciju zgrade Kulturno-sportskog centra, koji je veoma važan za kulturni i društveni život građana Zavidovića. Kroz ovakve projekte pokazujemo da smo opredijeljeni za unapređenje kvaliteta života u svim jedinicama lokalne samouprave, vodeći se politikom pravedne raspodjele dobara i ravnomjernog razvoja”, rekla je premijerka Amra Mehmedić.

PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA