Na Atletskom stadionu „Kamberovića polje“ u Zenici, prošlog utorka počelo je testiranje motoričkih sposobnosti kandidata koji su aplicirali za upražnjena radna mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.Prijavljeno 536 kandidata

Testiranje će trajati šest radnih dana (do 28. septembra) prema ranije utvrđenom rasporedu, s raspoređenim kategorijama za testiranje i vježbama koje će sve biti snimane. Komandir Policijske stanice Centar samostalni inspektor Samir Valentić koji je predsjednik Komisije za prijem policijskih službenika kazao je da je zaprimljeno 536 prijava od kojih je njih 199 isključeno iz dalje procedure zbog nepotpune i neuredne dokumentacije ili kandidati nisu prošli morfološka testiranja te nisu zadovoljili kriterije da pristupe testiranju.

Valentić

– Na atletskom stadionu Kamberovića polje će se izvršiti fizičko testiranje kandidata. Potom, u narednom periodu se planira pismeno testiranje kandidata koji zadovolje na fizičkim provjerama a onda će uslijediti ljekarski pregledi, obavljanje intervjua i finalizacija konkursne procedure -kazao je Valentić te na kraju dodao da će svi kandidati koji budu isključeni iz daljeg procesa po završetku konkursne procedure imati pravo uložiti žalbe koje će biti razmatrane.
Na ovogodišnjem konkursu je predviđen prijem 100 policijskih službenika u činu policajac i pet mlađih inspektora.

Topalović

– Nastojeći da implementiramo sve odredbe Pravilnika o načinu, sadržaju i rasporedu testiranja mediji su obaviješteni da mogu prisustvovati testiranju uvažavajući princip transparenttnosti. Sve radnje u toku postupka testiranja će biti snimane tonski i video radi zaštite zakonitosti samog postupka. Inače ova generacija policijskih službenika koji će biti primljeni ima velik značaj za operativnost Uprave policije s obzirom na veliki broj policijski službenika koji nedostaje u Upravi policije a i taj broj će kontinuirano rasti u narednim godinama obzirom na penzionisanje starijih kolega. Od Komisije koja provodi proceduru se očekuje da na objektivan i transparentan način ocijeni sve kandidate tako da bi od svih prijavljenih dobili najbolje. Ti kandidati će vjerojatno vrlo brzo ući u ozbiljan proces borbe protiv svih oblika kriminaliteta, održavanje javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na putevima -kazao je vršilac dužnosti policijskog komesara, načelnik sektora uniformisane policije u Upravi policije MUP-a ZDK Vahidin Topalović.


– Pripravnički sam odradila u Službi za inspekcijske poslove i samim tim sam se prijavila na ovaj konkurs za čin mlađeg inspektora. Nadam se da ću ispuniti sve uslove i drago mi je što smo se pojavili u ovom broju. Za 10 godina se vidim kao šef inspektora -kazala je Segmedina Smriko, diplomirana pravnica.


Sigurnost građana
Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Benjamin Sinanović istakao je da će Vlada ZDK u narednoj godini stvoriti pretpostavke na prijedlog ministarstva kako bi i u narednom periodu primili veći broj policijskih službenika imajući u vidu da do 2026. godine odlazi u penziju veliki broj trenutno zaposlenih polcijskih službenika.
– Mi taj broj moramo nadoknaditi kako ne bi došlo do ugrožavanja lične imovinske sigurnosti građana i kako bi stvorili ugodan ambijent za život. Iako procedura prijave na ovaj oglas nije bila komplikovana, suočili smo se pojavom da nije bio veliki broj prijavljenih kandidata kao ranijih godina i mi ćemo tu proceduru revidirati, odnosno vidjeti da li je bilo nekih formalnih prepreka koje su doprinijele da imamo manji broj ljudi ili je, nažalost, to situacija današnaj da nam omladina želi otići iz države što bi bilo porazno. Želim svim kandidati poželjeti da pokažu svoje najbolje vještine i sposobnosti, da budu odabrani najbolji -kazao je ministar Sinanović.

 


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA